Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.26.2019.DD z dnia 27.12.2019 r.

Data publikacji: 31-12-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości, iż w dniu 27.12.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb ewid. 0019 Ostrowiec, gmina Dobiegniew  obwieszczenie_znak_GPM67331262019DD_z_dnia_27122019_r.pdf

autor:
czytany: 293
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.4.2019.MA z dnia 30.12.2019 r.

Data publikacji: 30-12-2019 00:00

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chrapów, Ługi i Derkacze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogloszenie_z_dnia_30122019_r.pdf

 RODO.pdf

 uchwala_V3619_z_dnia_04032019_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 31-12-2019 11:32 przez
czytany: 292
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.26.2019.DD z dnia 02.12.2019 r.

Data publikacji: 05-12-2019 00:00
zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb ewid. 0019 Ostrowiec, gmina Dobiegniew oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań

 obwieszczenie_znak_GPM67331262019DD_z_dnia_02122019_r.pdf

autor:
czytany: 424
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2019.MA.14 z dnia 07.11.2019 r.

Data publikacji: 07-11-2019 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 07.11.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie części działek nr ewid. 206/4 i 183/20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733112019MA14_z_dnia_07112019_r.pdf

autor:
czytany: 534
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.5.2019.MA.2 z dnia 28.10.2019 r.

Data publikacji: 29-10-2019 00:00

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63/125/160 PE RC w m. Dobiegniew – etap II na terenie działek nr ewid. 348, 120/1, 339, 85/2, 83, 81/1, 84/3, 85/1, 84/4, 99/1, 99/2, 98, 281, 129, 141/8, 140, 209/34, 208/2, 208/1, 280/23, 280/21, 280/24, 282/2, 282/1, 283, 282/3, 284, 446/1, 442/18, 451/1, 451/2, 452, 454/9, 454/10, 454/11, 454/4, 474, 473/29, 475/6, 488, 489, 289, 290/2, 286/5, 300, 301, 286/17, 298/52, 309/2, 269/2, 298/25, 298/50, 311/1, 270, 271/11, 256, 271/8, 271/1, 259, 271/3, 268, 262/6, 264/3, 274/2, 274/1, 275, 223, 276, 265, 266, 267/1, 267/2, 263, 224, 225, 226/4, 185, 181/3, 181/38, 181/37, 181/31, 181/33, 182, 181/20, 181/21, 181/18, 181/13, 181/24, 181/8, 181/25, 181/26, 181/27, 181/7, 181/35, 181/34, 209/5, 209/7, 209/9, 209/27, 184, 183/2, 183/1, 176, 177, 155/3, 285, 206/2, 206/1, 220/1, 219, 220/2, 286/18, 287/2, 221/2, 221/1, 210, 207/1, 222, 277, 286/19, 286/20, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733152019MA2.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-10-2019 12:59 przez
czytany: 569
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.2.2019.MA.9 z dnia 22.10.2019 r.

Data publikacji: 22-10-2019 00:00

zawiadomienie, iż w dniu 22.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie części działki nr ewid. 63/1, obręb ewid. 0007 Derkacze, gmina Dobiegniew, oraz na terenie części działki nr ewid. 2, obręb ewid. 0008 Wołogoszcz, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733122019MA9_z_dnia_22102019_r.pdf

autor:
czytany: 600
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.26.2019.DD z dnia 15.10.2019 r.

Data publikacji: 17-10-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb ewid. 0019 Ostrowiec, gmina Dobiegniew  obwieszczenie_znak_GPM67331262019DD_z_dnia_15102019_r.pdf

autor:
czytany: 643
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2019.MA.12 z dnia 16.10.2019 r.

Data publikacji: 16-10-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie części działek nr ewid. 206/4 i 183/20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenie_RKG6733112019MA12_z_dnia_16102019.pdf

autor:
czytany: 644
Rejestr zmian

obwieszczenie znak: RKG.6733.1.2.2019.MA.7 z dnia 27.09.2019 r.

Data publikacji: 30-09-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie części działki nr ewid. 63/1, obręb ewid. 0007 Derkacze, gmina Dobiegniew, oraz na terenie części działki nr ewid. 2, obręb ewid. 0008 Wołogoszcz, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733122019MA7.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 30-09-2019 16:30 przez
czytany: 701
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2019.MA.4 z dnia 27.08.2019 r.

Data publikacji: 27-08-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie części działek nr ewid. 206/4 i 183/20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenie_RKG6733112019MA4.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 28-08-2019 13:18 przez
czytany: 811
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.2.2019.MA.2 z dnia 22.08.2019 r.

Data publikacji: 22-08-2019 00:00

zawiadomienie, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie części działki nr ewid. 63/1, obręb ewid. 0007 Derkacze, gmina Dobiegniew, oraz na terenie części działki nr ewid. 2, obręb ewid. 0008 Wołogoszcz, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733122019MA2.pdf

autor:
czytany: 835
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 10.06.2019 r.

Data publikacji: 14-06-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 10.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu terenu nabrzeża jeziora Wielgie w miejscowości Dobiegniew, na działkach nr ewid. 213, 206/3, obręb ewid. 0010 Osiek, oraz części działki nr ewid. 441/22, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331152019DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 14-06-2019 11:28 przez
czytany: 1577
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 17.05.2019 r.

Data publikacji: 20-05-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap I na działkach nr ewid. 213, 206/3, obręb ewid. 0010 Osiek, oraz części działki nr ewid. 441/22, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331152019DDzdnia17052019r.pdf

autor:
czytany: 2407
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Drezdenka znak: BU.6733.5.2019

Data publikacji: 13-05-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Dobiegniew dla inwestycji polegającej na budowie trybun na stadionie miejskim wraz z częściową rozbiórką na działce o nr ewid. 378/14 w obrębie geodezyjnym Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakBU673352019wydaniedecyzji.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-05-2019 09:30 przez
czytany: 2581
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Drezdenka znak: BU.6733.5.2019

Data publikacji: 26-04-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Dobiegniew dla inwestycji polegającej na budowie trybun na stadionie miejskim wraz z częściową rozbiórką na działce o nr ewid. 378/14 w obrębie geodezyjnym Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakBU673352019zakoCNczeniepost_opowania.pdf

autor:
czytany: 3381
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o uchwaleniu mpzp miasta Dobiegniew z dnia 19.04.2019 r.

Data publikacji: 19-04-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią ogCEoszeniezdnia19042019r.pdf

autor:
czytany: 3789
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 09.04.2019 r.

Data publikacji: 11-04-2019 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap I na działkach nr ewid. 213, 206/3, obręb ewid. 0010 Osiek, oraz części działki nr ewid. 441/22, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew

 obwieszczenieznakGPM67331152019DDzdnia09042019r.pdf

autor:
czytany: 3832
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Drezdenka znak: BU.6733.5.2019

Data publikacji: 22-03-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Dobiegniew dla inwestycji polegającej na budowie trybun na stadionie miejskim wraz z częściową rozbiórką na działce o nr ewid. 378/14 w obrębie geodezyjnym Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakBU673352019.pdf

autor:
czytany: 3895
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.32.2018.DD z dnia 20.02.2019 r.

Data publikacji: 21-02-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Jedności w Dobiegniewie na terenie działek nr ewid. 223, 269/2, 298/25, 298/52, 298/50, 311/1, 314/1, 270, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331322018DDzdnia20022019r.pdf

autor:
czytany: 4071
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15.02.2019 r.

Data publikacji: 15-02-2019 00:00
zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko


 ogCEoszniezdnia15022019r.pdf

autor:
czytany: 4126
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.17 z dnia 07.02.2019 r.

Data publikacji: 07-02-2019 00:00

zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki występującej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733142018MA17zdnia07022019r.pdf

autor:
czytany: 4145
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.15 z dnia 06.02.2019 r.

Data publikacji: 06-02-2019 00:00
zawiadomienie o wydaniu w dniu 06.02.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew

 obieszczenieznakRLK6733142018MA15zdnia06022019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 06-02-2019 15:34 przez
czytany: 4159
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.3.2019.MA z dnia 29.01.2019 r.

Data publikacji: 29-01-2019 00:00
zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejska w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/210/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 ogCEoszenieznakRKG6722432019MAzdnia29012019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2019 12:28 przez
czytany: 4188
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.2.2019.MA z dnia 29.01.2019 r.

Data publikacji: 29-01-2019 00:00

zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejska w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/209/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w miejscowości Urszulanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogCEoszenieznakRKG6722422019MAzdnia29012019r.pdf

autor:
czytany: 4195
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.32.2018.DD z dnia 28.01.2019 r.

Data publikacji: 29-01-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Jedności w Dobiegniewie na terenie działek nr ewid. 223, 269/2, 298/25, 298/52, 298/50, 311/1, 314/1, 270, obręb ewid. 0013 Dobiegniew i o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie obwieszczenieznakGPM67331322018DDzdnia28012019r.pdf

autor:
czytany: 4184
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.1.2019.MA z dnia 25.01.2019 r.

Data publikacji: 28-01-2019 00:00
zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejska w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/211/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 ogCEoszenieznakRKG6722412019MAzdnia25012019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2019 12:18 przez
czytany: 4190
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.13 z dnia 15.01.2019 r.

Data publikacji: 15-01-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew oraz o  możliwości zapoznania się ze zgomadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie obwieszczenieznakRKG6733142018MA13zdnia15012019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-01-2019 08:33 przez
czytany: 4243
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.28.2018.DD z dnia 21.12.2018 r.

Data publikacji: 31-12-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.12.2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynków nr 20, 21, 22 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 24/8, 24/6, 24/5, 21, 20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331282018DDzdnia21122018r.pdf

autor:
czytany: 4322
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.32.2018.DD z dnia 11.12.2018 r.

Data publikacji: 13-12-2018 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Jedności w Dobiegniewie na terenie działek nr ewid. 223, 269/2, 298/25, 298/52, 298/50, 311/1, 314/1, 270, obręb ewid. 0013 Dobiegniew

 obwieszczenieznakGPM67331322018DDzdnia11122018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-12-2018 07:56 przez
czytany: 4398
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.28.2018.DD z dnia 03.12.2018 r.

Data publikacji: 05-12-2018 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniach projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynków nr 20, 21, 22 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 24/8, 24/6, 24/5, 21, 20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331282018DDzdnia03122018r.pdf

autor:
czytany: 4461
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.3 z dnia 04.12.2018 r.

Data publikacji: 04-12-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733142018MA3zdnia04122018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 04-12-2018 15:26 przez
czytany: 4469
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2018.MA.10 z dnia 21.11.2018 r.

Data publikacji: 21-11-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.11.2018 r. decyzji nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr ewid. 158 i 214, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew obiewszczenieznakRKG6733132018MA10zdnia21112018r.pdf

autor:
czytany: 4515
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.12-10.2018.JR z dnia 09.11.2018 r.

Data publikacji: 15-11-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.11.2018 r. decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" - część 3, odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Szczecin Słonice tj. LOT E1" w zakresie od km 105,820 do km 128,680 obwieszczenieznakAP174712102018JRzdnia09112018r.pdf

autor:
czytany: 4572
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2018.MA.8 z dnia 25.10.2018 r.

Data publikacji: 26-10-2018 00:00

zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr ewid. 158 i 214, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733132018MA8_z_dnia_25102018_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 26-10-2018 11:13 przez
czytany: 4651
Rejestr zmian

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.421.50.3.2018.PC z dnia 16.10.2018 r.

Data publikacji: 26-10-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku nr 141/EPI/P/P189/MSz/AK/2018 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Dobiegniew od 52+265 do km 105+820" w ramach projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" obwieszczenie_znak_BDRUZ4215032018PC_z_dnia_16102018_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 26-10-2018 12:10 przez
czytany: 4643
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.28.2018.DD z dnia 10.10.2018 r.

Data publikacji: 12-10-2018 00:00

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do przyłączenia budynków nr 20, 21, 22 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 24/8, 24/6, 24/5, 21, 20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331282018DDzdnia10102018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 15-10-2018 07:52 przez
czytany: 4733
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2018.MA.2 z dnia 25.09.2018 r.

Data publikacji: 25-09-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr ewid. 158 i 214, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733132018MA2zdnia25092018r.pdf

autor:
czytany: 4864
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.4.1.2018.MA.4 z dnia 25.09.2018 r.

Data publikacji: 25-09-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 25.09.2018 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 10/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RKG.6733.10.2015.ES z dnia 15.10.2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową i nadbudową budynków byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie na działce nr 112/1 w m. Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733412018MA4zdnia25092018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 25-09-2018 15:36 przez
czytany: 4839
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.12-2.2018.JR z dnia 14.09.2018 r.

Data publikacji: 21-09-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" - część 3, odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Szczecin Słonice tj. LOT E1" w zakresie od km 105,820 do km 128,680 obwieszczenieznakAP17471222018JRzdnia14092018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 21-09-2018 13:41 przez
czytany: 4887
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05.09.2018 r.

Data publikacji: 06-09-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew (uchwała nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r.) oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią obwieszczeniezdnia05092018r.pdf

 podsumowanieart55ust3.pdf

 uzasadnienieart42pkt2.pdf

autor:
czytany: 4942
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.4.1.2018.MA.2 z dnia 06.09.2018 r.

Data publikacji: 06-09-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 10/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RKG.6733.10.2015.ES z dnia 15.10.2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową i nadbudową budynków byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie na działce nr 112/1 w m. Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733412018MA2zdnia06092018r.pdf

autor:
czytany: 4930
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.15 z dnia 28.08.2018 r.

Data publikacji: 28-08-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 28.08.2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka sieci wodociągowej wzdłuż mostu w Dobiegniewie (km 105+888 drogi krajowej nr 22) przy ul. Gdańskiej, na działkach nr ewid. 238/1, 238/9, 380, 393, 394/1, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733112018MA15zdnia28082018r.pdf

autor:
czytany: 4971
Rejestr zmian

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Data publikacji: 02-08-2018 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie znak: BD.RUZ.421.40.3.2018.PC z dnia 27.07.2018 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 obwieszczenieznakBDRUZ4214032018PCzdnia27072018r.pdf

autor:
czytany: 5113
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.3 z dnia 21.06.2018 r.

Data publikacji: 22-06-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przełożeniu odcinka wodociągu umiejscowionego wzdłuż mostu w Dobiegniewie (km 105+888 drogi krajowej nr 22), na działkach nr ewid. 238/1, 238/9, 380, 238/1, 393, 394/1, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej obwieszczenieznakRKG6733112018MA3zdnia21062018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 22-06-2018 15:23 przez
czytany: 5150
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.747.8.2017.JRaj z dnia 22.03.2018 r.

Data publikacji: 28-03-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820 obwieszczenieIBI74782017JRajzdnia22032018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2018 15:09 przez
czytany: 5362
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 13.03.2018 r.

Data publikacji: 15-03-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 13.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid.: 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obręb Dobiegniew w gminie Dobiegniew GPM67331412017DDzdnia13032018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 15-03-2018 14:59 przez
czytany: 5448
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.21.2017.AAnt z dnia 09.03.2018 r.

Data publikacji: 13-03-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 09.03.2018 r. decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w miejscowości Wołogoszcz" obwieszczenieznakIBII7820212017AAnt.pdf

autor:
czytany: 5432
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 01.03.2018 r.

Data publikacji: 05-03-2018 00:00

Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działek o nr ewid. gruntu 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obr. Dobiegniew. obwieszczenieGPM67331412017DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-03-2018 14:57 przez
czytany: 5386
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.747.8.2017.JRaj z dnia 15.02.2018 r.

Data publikacji: 16-02-2018 00:00

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820 IBI74782017JRaj.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 16-02-2018 13:04 przez
czytany: 5461
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 15.01.2018 r.

Data publikacji: 18-01-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działek o nr ewid. gruntu 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obr. Dobiegniew GPM67331412017DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2018 10:51 przez
czytany: 5526
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.10 z dnia 12.01.2018 r.

Data publikacji: 12-01-2018 00:00
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, nn-0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
pod budownictwo mieszkaniowe na działkach nr ewid. 200, 201, 206/4 i 213, obręb ewid.
0010 Osiek, gmina Dobiegniew


 RKG673352017MA10.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:52 przez
czytany: 5578
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.37.2017.DD z dnia 10.01.2018 r.

Data publikacji: 12-01-2018 00:00
podanie do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji - rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie na dz. nr ewid.: 408/5 i 315/1 obręb Dobiegniew w gminie Dobiegniew

 obwieszczenieGPM67331372017DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:49 przez
czytany: 5548
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.3

Data publikacji: 01-12-2017 00:00
budowa sieci kablowej SN-15 kV na działkach nr ewid. 201, 213, 206/4 i 200, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, wraz z wymianą słupa linii napowietrznej 15 kV na działce nr ewid. 206/4, obręb ewid. 0010 Osiek, posadowieniem słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek, budową sieci kablowej nn-0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek wraz ze złączem kablowym ZK i szafą kablową SK

 RKG673352017MA3.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:05 przez
czytany: 5731
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:02 przez
czytany: 527
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:04 przez
czytany: 467
Rejestr zmian

obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - Słowin

Data publikacji: 11-10-2017 00:00
obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - Słowin
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:07 przez
czytany: 494
Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADĘCIN, GMINA DOBIEGNIEW WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Data publikacji: 18-08-2017 00:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-12-2017 10:14 przez
czytany: 576
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.

Data publikacji: 19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.

 obwieszczenie_2016_04_19_1.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 19-04-2016 13:15 przez
czytany: 7187
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.

Data publikacji: 19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.

 obwieszczenie_2016_04_19_2.pdf

opublikował:
czytany: 7214
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji: 13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_Burmistrza_Drezdenka.pdf

opublikował:
czytany: 7231
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji: 13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_2016_04_13.pdf

opublikował:
czytany: 7173
Rejestr zmian

Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 15-03-2016 00:00
Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 protokol_2016_03_14.jpg

opublikował:
czytany: 7316
Rejestr zmian

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 15-02-2016 00:00

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.

Termin wyłożenia: od dnia 15 lutego 2016r. do dnia 15 marca 2016r. POS_mpzp_Wielgie_2016.pdf

 POS_rysunek_Wielgie_2016.jpg

 projekt_uchwaly_mpzp.pdf

 rysunek_mpzp_Wielgie_2016.jpg

 uzasadnienie_mpzp_Wielgie_2016.docx

opublikował:
czytany: 7435
Rejestr zmian

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 04-11-2015 00:00
Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 mpzp_2015_XI_59.pdf

 podsumowanie_2015_XI_59.pdf

 rysunek_2015_XI_59.jpg

 uzasadnienie_2015_XI_59.pdf

opublikował:
czytany: 7692
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 13-08-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r.

 ogloszenie_2015_08_13.pdf

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdf

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdf

opublikował:
czytany: 8138
Rejestr zmian

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.

Data publikacji: 30-04-2015 00:00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.

 Ekofizjografiarysunek.pdf

 Ekofizjografiatekst.pdf

 PONSrysunek.pdf

 PONStekst.pdf

 PPISopinia.pdf

 Projektmpzprysunek.pdf

 Projektmpzpuchwala.pdf

 PWISopinia.pdf

 RDOSopinia.pdf

 RDOS_uzgodnienie.pdf

opublikował:
czytany: 8490
Rejestr zmian

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV

Data publikacji: 04-03-2015 00:00

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 protokol_03_03_2015.pdf

opublikował:
czytany: 8704
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew

Data publikacji: 16-02-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 Obwieszczenie_mpzp_16_02_2015.pdf

 prognoza_mpzp_110kV.pdf

 rysuenk_10.pdf

 rysunek_01.pdf

 rysunek_02.pdf

 rysunek_03.pdf

 rysunek_04.pdf

 rysunek_05.pdf

 rysunek_06.pdf

 rysunek_07.pdf

 rysunek_08.pdf

 rysunek_09.pdf

 rysunek_11.pdf

 rysunek_12.pdf

 rysunek_13.pdf

 rysunek_14.pdf

 rysunek_15.pdf

 rysunek_16.pdf

 rysunek_17.pdf

 uchwala_mpzp_110kV.pdf

 wyrys_ze_studium.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 24-02-2015 14:05 przez
czytany: 8794
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew

Data publikacji: 14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew

 ogloszenie_Radecin_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_316_14.pdf

opublikował:
czytany: 8969
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 ogloszenie_Dobiegniew_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_317_14.pdf

opublikował:
czytany: 8963
Rejestr zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data publikacji: 10-06-2014 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6.06.2014 r.

 zawiadomienie_.pdf   strzałka   Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

opublikował:
czytany: 9679
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.04.2014r.

Data publikacji: 02-05-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew. Obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

opublikował:
czytany: 9738
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28.04.2014r.

Data publikacji: 28-04-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej. zal_1obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2014 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2014 13:27 przez
czytany: 9728
Rejestr zmian

Obwieszczenie - z dnia 22.04.2014

Data publikacji: 24-04-2014 00:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do zamierzenia inwestycyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – Etap II”. zal1_Obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego - "Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - Etap II"

opublikował:
czytany: 9780
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 08-04-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębach Słowin, Wołogoszcz, Osiek , Grąsy, Dobiegniew, Mierzęcin, Chrapów, Podlesiec i Kępa Zagajna. obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-04-2014 08:52 przez
czytany: 9815
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa - " Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - II Etap"

Data publikacji: 08-04-2014 00:00

 Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa – „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – II ETAP” ZaCE1.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-04-2014 09:42 przez
czytany: 9853
Rejestr zmian