Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Ogłoszenia
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Planowanie Przestrzenne : Ogłoszenia


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
- Ogłoszenia
- Studium
- Plany
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1686581


16-02-2018 00:00
obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.747.8.2017.JRaj z dnia 15.02.2018 r.

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820 IBI74782017JRaj.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 16-02-2018 13:04 przez
czytany: 6
Rejestr zmian
 

18-01-2018 00:00
obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 15.01.2018 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działek o nr ewid. gruntu 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obr. Dobiegniew GPM67331412017DD.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 18-01-2018 10:51 przez
czytany: 96
Rejestr zmian
 

12-01-2018 00:00
obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.10 z dnia 12.01.2018 r.
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, nn-0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
pod budownictwo mieszkaniowe na działkach nr ewid. 200, 201, 206/4 i 213, obręb ewid.
0010 Osiek, gmina Dobiegniew


 RKG673352017MA10.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:52 przez
czytany: 130
Rejestr zmian
 

12-01-2018 00:00
obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.37.2017.DD z dnia 10.01.2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji - rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie na dz. nr ewid.: 408/5 i 315/1 obręb Dobiegniew w gminie Dobiegniew

 obwieszczenieGPM67331372017DD.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:49 przez
czytany: 118
Rejestr zmian
 

01-12-2017 00:00
obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.3
budowa sieci kablowej SN-15 kV na działkach nr ewid. 201, 213, 206/4 i 200, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, wraz z wymianą słupa linii napowietrznej 15 kV na działce nr ewid. 206/4, obręb ewid. 0010 Osiek, posadowieniem słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek, budową sieci kablowej nn-0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek wraz ze złączem kablowym ZK i szafą kablową SK

 RKG673352017MA3.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:05 przez
czytany: 248
Rejestr zmian
 

17-11-2017 00:00
RKG.6733.4.2017.MA.8 - obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr STD3023 na działce nr ewid. 256, obręb ewid. 0005 Słowin, gmina Dobiegniew

 RKG673342017MA8obwieszczenieBurmistrzaDobiegniewa.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 03-01-2018 08:22 przez
czytany: 255
Rejestr zmian
 

13-11-2017 00:00
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WOPN-ON.6320.5.10.13.2017.RCh.PW.MD
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WOPN-ON.6320.5.10.13.2017.RCh.PW.MD

 obwieszczenieRegionalnegoDyrektoraOchronyCrodowiskawSzczecinieWOPNON6320510132017RChPWMD.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 04-12-2017 15:05 przez
czytany: 367
Rejestr zmian
 

20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

autor:
więcej
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:02 przez
czytany: 17
Rejestr zmian
 

20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

autor:
więcej
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:04 przez
czytany: 50
Rejestr zmian
 

11-10-2017 00:00
obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - Słowin
obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - Słowin

autor:
więcej
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:07 przez
czytany: 42
Rejestr zmian
 

18-08-2017 00:00
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADĘCIN, GMINA DOBIEGNIEW WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

autor:
więcej
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-12-2017 10:14 przez
czytany: 124
Rejestr zmian
 

04-07-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drawna z dnia 29 czerwca 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Drawna z dnia 29 czerwca 2017r

 obwieszczenie_2017_07_04.pdfautor:
opublikował:
czytany: 676
Rejestr zmian
 

30-06-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2017r.

 obwieszczenie_2017_06_30.pdfautor:
opublikował:
czytany: 681
Rejestr zmian
 

22-06-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2017r.

 obwieszczenie_2017_06_22.pdfautor:
opublikował:
czytany: 693
Rejestr zmian
 

01-06-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 czerwca 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 czerwca 2017r.

 obwieszczenie_2017_06_01.pdfautor:
opublikował:
czytany: 735
Rejestr zmian
 

02-05-2017 00:00
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego

 Obwieszczenie_Marszalka_Wojewodztwa_Lubuskiego.pdfautor:
opublikował:
czytany: 742
Rejestr zmian
 

03-04-2017 00:00
Obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego
Obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego

 obwieszczenie_2017_04_03.pdfautor:
opublikował:
czytany: 815
Rejestr zmian
 

21-02-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2017r.

 obwieszczenie_2017_02_21.pdfautor:
opublikował:
czytany: 924
Rejestr zmian
 

13-02-2017 00:00
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017r.

 obwieszczenie_2017_02_13.pdfautor:
opublikował:
czytany: 941
Rejestr zmian
 

07-02-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2017r.

 obwieszczenie_2017_02_07.pdfautor:
opublikował:
czytany: 945
Rejestr zmian
 

19-01-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017r

 obwieszczenie_2017_01_19.pdfautor:
opublikował:
czytany: 990
Rejestr zmian
 

12-01-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017r.

 obwieszczenie_2017_01_12.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1002
Rejestr zmian
 

11-01-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2017r.

 obwieszczenie_2017_01_11.jpgautor:
opublikował:
czytany: 1004
Rejestr zmian
 

01-12-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2016r
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2016r

 obwieszczenie_2016_12_01.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1054
Rejestr zmian
 

29-11-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2016r

 obwieszczenie_2016_11_29.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1058
Rejestr zmian
 

11-10-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2016r.

 obwieszczenie_2016_10_11.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1232
Rejestr zmian
 

12-09-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2016r.

 obwieszczenie_2016_09_12.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1304
Rejestr zmian
 

01-09-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2016r.

 obwieszczenie_2016_09_01.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1355
Rejestr zmian
 

18-08-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2016r

 obwieszczenie_2016_08_18.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1361
Rejestr zmian
 

17-08-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2016r.

 obwieszczenie_2016_08_17.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1378
Rejestr zmian
 

12-08-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 sierpnia 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 sierpnia 2016r.

 obwieszczenie_2016_08_12.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1393
Rejestr zmian
 

05-08-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 sierpnia 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 sierpnia 2016r

 obwieszczenie_2016_08_05.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1407
Rejestr zmian
 

04-08-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2016r.

 obwieszczenie_2016_08_04.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1411
Rejestr zmian
 

26-07-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2016r

 obwieszczenie_2016_07_26.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1448
Rejestr zmian
 

21-07-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lipca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lipca 2016r.

 obwieszczenie_2016_07_21.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1468
Rejestr zmian
 

14-07-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2016r.

 obwieszczenie_burmistrza_2016_07_14.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1525
Rejestr zmian
 

08-07-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lipca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lipca 2016r.

 obwieszczenie_2016_07_08.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1564
Rejestr zmian
 

07-07-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lipca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lipca 2016r.

 obwieszczenie_2016_07_07.jpgautor:
opublikował:
czytany: 1592
Rejestr zmian
 

06-07-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2016r.

 obwieszczenie_2016_07_06.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1615
Rejestr zmian
 

15-06-2016 00:00
Obwieszczenie Marszałka Województwa z dnia 10 czerwca 2016r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa z dnia 10 czerwca 2016r.

 obwieszczenie_2016_06_15.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1660
Rejestr zmian
 

07-06-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2016r.

 obwieszczenie_burmistrza_2016_06_06.pdf

 podsumowanie_uchwaly_2016_XVIII_113.pdf

 uchwala_RM_2016_XVIII_113.pdf

 uzasadnienie_uchwaly_2016_XVIII_113.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1664
Rejestr zmian
 

24-05-2016 00:00
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2016r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2016r.

 Obwieszczenie_2016_05_20.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-05-2016 13:26 przez
czytany: 1705
Rejestr zmian
 

24-05-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2016r

 Obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa_2016_05_24.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1706
Rejestr zmian
 

23-05-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 maja 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 maja 2016r.

 obwieszczenie_2016_05_23.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1736
Rejestr zmian
 

20-05-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka

 obwieszczenie_2016_05_20.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1728
Rejestr zmian
 

12-05-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka

 obwieszczenie_Burmistrza_Drezdenka_2016_05_12.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1765
Rejestr zmian
 

10-05-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2016r.

 obwieszczenie_2016_05_10.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1809
Rejestr zmian
 

28-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2016r.

 obwieszczenie_2016_04_28.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1794
Rejestr zmian
 

19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.

 obwieszczenie_2016_04_19_1.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 19-04-2016 13:15 przez
czytany: 1833
Rejestr zmian
 

19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.

 obwieszczenie_2016_04_19_2.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1826
Rejestr zmian
 

13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_Burmistrza_Drezdenka.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1844
Rejestr zmian
 

13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_2016_04_13.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1843
Rejestr zmian
 

29-03-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2016r

 obwieszczenie_2016_03_29.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1905
Rejestr zmian
 

15-03-2016 00:00
Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 protokol_2016_03_14.jpgautor:
opublikował:
czytany: 1961
Rejestr zmian
 

18-02-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lutego 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lutego 2016r.

 obwieszczenie_2016_02_18.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2027
Rejestr zmian
 

15-02-2016 00:00
Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.

Termin wyłożenia: od dnia 15 lutego 2016r. do dnia 15 marca 2016r. POS_mpzp_Wielgie_2016.pdf

 POS_rysunek_Wielgie_2016.jpg

 projekt_uchwaly_mpzp.pdf

 rysunek_mpzp_Wielgie_2016.jpg

 uzasadnienie_mpzp_Wielgie_2016.docxautor:
opublikował:
czytany: 2037
Rejestr zmian
 

10-02-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2016r

 obwieszczenie_2016_02_10.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2055
Rejestr zmian
 

03-02-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 lutego 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 lutego 2015r

 obwieszczenie_2016_02_03.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2083
Rejestr zmian
 

03-02-2016 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 lutego 2016r.
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 lutego 2016r.

 ogloszenie_2016_02_03.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2099
Rejestr zmian
 

31-12-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2015r

 obwieszczenie_2015_12_31.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2204
Rejestr zmian
 

30-11-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2015r.

 obwieszczenie_2015_11_30.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2328
Rejestr zmian
 

20-11-2015 00:00
Decyzja Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 17 listopada 2015r.
Decyzja Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 17 listopada 2015r.

 decyzja_starosty.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2330
Rejestr zmian
 

09-11-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 listopada 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 listopada 2015r.

 obwieszczenie_2015_11_09.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2342
Rejestr zmian
 

05-11-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 listopada 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 listopada 2015r

 obwieszczenie_2015_11_05.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2366
Rejestr zmian
 

04-11-2015 00:00
Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 mpzp_2015_XI_59.pdf

 podsumowanie_2015_XI_59.pdf

 rysunek_2015_XI_59.jpg

 uzasadnienie_2015_XI_59.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2373
Rejestr zmian
 

20-10-2015 00:00
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 października 2015r.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 października 2015r

 zawiadomienie_2015_10_20.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2456
Rejestr zmian
 

15-10-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 października 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 października 2015r.

 obwieszczenie_2015_10_15.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2460
Rejestr zmian
 

08-10-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2015r.

 obwieszczenie_2015_10_08.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2495
Rejestr zmian
 

05-10-2015 00:00
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

 obwieszczenie_2015_10_05.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2483
Rejestr zmian
 

14-09-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 września 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 września 2015r

 obwieszczenie_2015_09_14.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2589
Rejestr zmian
 

01-09-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2015r

 obwieszczenie_2015_09_01.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2658
Rejestr zmian
 

13-08-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r.

 obwieszczenie_2015_08_13.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2715
Rejestr zmian
 

13-08-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r.

 ogloszenie_2015_08_13.pdf

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdf

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2721
Rejestr zmian
 

10-08-2015 00:00
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 2015r.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 2015r.

 zawiadomienie_GDOS_2015_08_10.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2730
Rejestr zmian
 

27-07-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2015r.

 obwieszczenie_2015_07_27.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2754
Rejestr zmian
 

22-07-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lipca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lipca 2015r.

 obwieszczenie_2015_07_22.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2781
Rejestr zmian
 

15-07-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lipca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lipca 2015r

 obwieszczenie_2015_07_15.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2820
Rejestr zmian
 

01-07-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2015r.

 obwieszczenie_2015_06_30.pdf

 podsumowanie_2015_06_24_VIII_45.pdf

 uchwala_2015_06_24_VIII_45.pdf

 uzasadnienie_2015_06_24_VIII_45.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2874
Rejestr zmian
 

29-06-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 czerwca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 czerwca 2015r.

 obwieszczenie_2015_06_29.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2881
Rejestr zmian
 

25-06-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015r

 zawiadomienie_2015_06_25.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2901
Rejestr zmian
 

25-06-2015 00:00
Zawiadomienie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015r.
Zawiadomienie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015r.

 postanowienie_2015_06_25.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2898
Rejestr zmian
 

11-06-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 czerwca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 czerwca 2015r.

 obwieszczenie_2015_06_11.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2919
Rejestr zmian
 

09-06-2015 00:00
Protokół z dnia 29 maja 2015r.
Protokół z przeprowadzenia dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew z dnia 29 maja 2015r.

 protokol_2015_05_29.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2964
Rejestr zmian
 

05-06-2015 00:00
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego

 Obwieszczenie_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2998
Rejestr zmian
 

22-05-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 maja 2015r. maja
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 maja 2015r.

 zawiadomienie_2015_05_22.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3028
Rejestr zmian
 

20-05-2015 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 maja 2015r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 maja 2015r

 obwieszczenie_2015_05_20.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3058
Rejestr zmian
 

20-05-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 maja 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 maja 2015r.

 obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa_2015_05_20.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3053
Rejestr zmian
 

19-05-2015 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 maja 2015r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 maja 2015r.

 obwieszczenie_2015_05_19.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 19-05-2015 13:16 przez
czytany: 3068
Rejestr zmian
 

19-05-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 maja 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 maja 2015r.

 zawiadomienie_2015_05_19.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3076
Rejestr zmian
 

14-05-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2015r.

 obwieszczenie_2015_05_14.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3095
Rejestr zmian
 

05-05-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015r.

 zawiadomienie_2015_04_29.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3131
Rejestr zmian
 

05-05-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2015r.

 obwieszczenie_Burmistrza_2015_05_05.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3140
Rejestr zmian
 

30-04-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2015r.

 obwieszczenie_2015_04_30.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3162
Rejestr zmian
 

30-04-2015 00:00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.

 Ekofizjografiarysunek.pdf

 Ekofizjografiatekst.pdf

 PONSrysunek.pdf

 PONStekst.pdf

 PPISopinia.pdf

 Projektmpzprysunek.pdf

 Projektmpzpuchwala.pdf

 PWISopinia.pdf

 RDOSopinia.pdf

 RDOS_uzgodnienie.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3166
Rejestr zmian
 

23-04-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2015r.

 obwieszczenie_2015_04_23.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3187
Rejestr zmian
 

22-04-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 kwietnia 2015r.
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 kwietnia 2015r

 ogloszenie_2015_04_22.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3208
Rejestr zmian
 

13-04-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 kwietnia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 kwietnia 2015r

 obwieszczenie_2015_04_13.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3253
Rejestr zmian
 

08-04-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2015r.

 obwieszczenie_2015_04_08.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3269
Rejestr zmian
 

07-04-2015 00:00
15 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
15 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.

 15_obwieszczenie_wojewody_lubuskiego.docxautor:
opublikował:
czytany: 3305
Rejestr zmian
 

07-04-2015 00:00
16 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
16 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.

 16_obwieszczenie_wojewody_lubuskiego.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3306
Rejestr zmian
 

07-04-2015 00:00
17 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
17 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.

 17_obwieszczenie_wojewody_lubuskiego.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3288
Rejestr zmian
 

07-04-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 marca 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 marca 2015r

 zawiadomienie_RDOS_Szczecin_30_03_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3294
Rejestr zmian
 

07-04-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31 marca 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31 marca 2015r

 zawiadomienie_RDOS_Poznan_31_03_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3287
Rejestr zmian
 

26-03-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2015r.

 obwieszczenie_2015_03_26.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3312
Rejestr zmian
 

26-03-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 marca 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 marca 2015r

 zawiadomienie_2015_03_26.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3315
Rejestr zmian
 

19-03-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 marca 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 marca 2015r.

 zawiadomienie_19_03_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3334
Rejestr zmian
 

06-03-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2015r.

 obwieszczenie_2015_03_06.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3388
Rejestr zmian
 

04-03-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 lutego 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 lutego 2015r.

 zawiadomienie_04_03_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3412
Rejestr zmian
 

04-03-2015 00:00
Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 protokol_03_03_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3410
Rejestr zmian
 

24-02-2015 00:00
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2015r.
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2015r.

 obwieszczenie_24_02_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3489
Rejestr zmian
 

20-02-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiengiewa z dnia 20 lutego 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiengiewa z dnia 20 lutego 2015r

 obwieszczenie_20_02_2015.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-02-2015 11:32 przez
czytany: 3485
Rejestr zmian
 

19-02-2015 00:00
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2015r.
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2015r.

 Obwieszczenie_12_02_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3525
Rejestr zmian
 

19-02-2015 00:00
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2015r.
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2015r

 Obwieszczenie_13_02_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3533
Rejestr zmian
 

16-02-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 Obwieszczenie_mpzp_16_02_2015.pdf

 prognoza_mpzp_110kV.pdf

 rysuenk_10.pdf

 rysunek_01.pdf

 rysunek_02.pdf

 rysunek_03.pdf

 rysunek_04.pdf

 rysunek_05.pdf

 rysunek_06.pdf

 rysunek_07.pdf

 rysunek_08.pdf

 rysunek_09.pdf

 rysunek_11.pdf

 rysunek_12.pdf

 rysunek_13.pdf

 rysunek_14.pdf

 rysunek_15.pdf

 rysunek_16.pdf

 rysunek_17.pdf

 uchwala_mpzp_110kV.pdf

 wyrys_ze_studium.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-02-2015 14:05 przez
czytany: 3537
Rejestr zmian
 

16-02-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie strategnicznej oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie strategnicznej oceny oddziaływania na środowisko

 Obwieszczenie_soos_16_02_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3536
Rejestr zmian
 

11-02-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2015r.
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2015r.

 ogloszenie_10_02_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3573
Rejestr zmian
 

11-02-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 3 lutego 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 3 lutego 2015r.

 zawiadomienie_11_02_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3570
Rejestr zmian
 

09-02-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 2 lutego 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 2 lutego 2015r

 zawiadomienie_09_02_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3584
Rejestr zmian
 

26-01-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2015r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2015r

 Zawiadomienie_19_01_2015.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3625
Rejestr zmian
 

15-01-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2015r.

 obwieszczenie_15_01_2015.jpgautor:
opublikował:
czytany: 3671
Rejestr zmian
 

14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew

 ogloszenie_Radecin_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_316_14.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3710
Rejestr zmian
 

14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 ogloszenie_Dobiegniew_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_317_14.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3717
Rejestr zmian
 

02-01-2015 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014r.
Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014r.

 zawiadomienie_RDOS_Szczecin_18_12_2014.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3764
Rejestr zmian
 

02-01-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2014r.
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2014r.

 ogloszenie_31_12_2014.pdf

 podsumowanie.pdf

 uchwalarady_II_8_14.pdf

 uzasadnienie.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 02-01-2015 11:14 przez
czytany: 3767
Rejestr zmian
 

29-12-2014 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014r.

 obwieszczenie_RDOS_Poznan.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3774
Rejestr zmian
 

18-12-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2014r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2014r.

 obwieszczenie_17_12_2014.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3796
Rejestr zmian
 

09-12-2014 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

 Zawiadomienie_RDOS_Poznan.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3863
Rejestr zmian
 

24-11-2014 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 listopada 2014r.

 Zawiadomienie_24_11_2014.jpegautor:
opublikował:
czytany: 3855
Rejestr zmian
 

24-11-2014 00:00
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 listopada 2014r.
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 listopada 2014r.

 Obwieszczenie_24_11_2014.jpegautor:
opublikował:
czytany: 3852
Rejestr zmian
 

21-11-2014 00:00
Protokół
Protokół z dnia 20 listopada 2014r.

 protokol.jpegautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 21-11-2014 10:46 przez
czytany: 3874
Rejestr zmian
 

18-11-2014 00:00
Zawiadomienie Marszałka Województwa Lubuskiego
Zawiadomienie Marszałka Województwa Lubuskiego

 zawiadomienie_marszalka_wojewodztwa_lubuskiego.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3884
Rejestr zmian
 

17-11-2014 00:00
ogloszenie_17_11_2014
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dni 17 listopada 2014r.

 ogloszenie_17_11_2014.jpegautor:
opublikował:
czytany: 3904
Rejestr zmian
 

12-11-2014 00:00
Obwieszczenie_12_11_2014
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2014r.

 Obwieszczenie_12_11_2014.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3926
Rejestr zmian
 

30-10-2014 00:00
Obwieszczenie_30_10_2014
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 października 2014r.

 obwieszczenie_30_10_2014.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3955
Rejestr zmian
 

23-10-2014 00:00
obwieszczenie_23_10_2014
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 października 2014r.

 obwieszczenie_23_10_2014.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3973
Rejestr zmian
 

21-10-2014 00:00
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu publicznego
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu publicznego

 A_projekt_uchwaly_mpzp.pdf

 B_zal_graficzny.pdf

 C_PROGNOZA.pdf

 D_opinia_RDOS.pdf

 opinia_PPIS_11_06_2014.pdf

 opinia_PPIS_27_08_2014.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3996
Rejestr zmian
 

20-10-2014 00:00
Zawiadomienie Regionalego Dyrektoa Ochrony Środowiska w Szczecinie
Zawiadomienie_Regionalny_Dyrektor_Ochrony_Srodowiska_20_10_2014

 zawiadomienie_20_10_2014.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 20-10-2014 11:35 przez
czytany: 4034
Rejestr zmian
 

14-10-2014 00:00
ogloszenie_14_10_2014
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa

 ogloszenie_14_10_2014.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 14-10-2014 10:17 przez
czytany: 4048
Rejestr zmian
 

07-10-2014 00:00
Zawiadomienie RDOS Poznań
Zawiadomienie_RDOS_Poznan_7_10_2014

 zawiadomienie_RDOS_Poznan_7_10_2014.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 07-10-2014 11:55 przez
czytany: 4074
Rejestr zmian
 

26-09-2014 00:00
obwieszczenie_26_09_2014
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2014r.

 obiewszczenie_26_09_2014.pdfautor:
opublikował:
czytany: 4121
Rejestr zmian
 

18-09-2014 00:00
obwieszczenie_18_09_2014
Obwieszczenie_ Burmistrza_18_09_2014

 obwieszczenie_18_09_2014.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 18-09-2014 09:24 przez
czytany: 4138
Rejestr zmian
 

16-09-2014 00:00
Obwieszczenie_Burmistrza_16_09_2014
Obwieszczenie_Burmistrza_16_09_2014

 obwieszczenie_16_09_2014.pdf      obwieszczenie_16_09_2014autor:
opublikował:
czytany: 4142
Rejestr zmian
 

10-09-2014 00:00
zawiadomienie_RDOS_Szczecin
Zawiadomienie_RDOS_Szczecin-z_2_09_2014

 zawiadomienie_RDOS_Szczecin.pdf      zawiadomienie_RDOS_Szczecinautor:
opublikował:
czytany: 4178
Rejestr zmian
 

18-08-2014 00:00
obwieszczenie_18_08_2014
Obwieszczenie_18-08_2014

 obwieszczenie_18_08_2014.jpg      obwieszczenie_18_08_2014autor:
opublikował:
czytany: 4204
Rejestr zmian
 

08-08-2014 00:00
zawiadomienie
Zawiadomienie_RDOS_Poznan

 zawiadomienie_RDOS.pdfautor:
opublikował:
czytany: 4238
Rejestr zmian
 

07-08-2014 00:00
Obwieszczenie_Burmistrza Dobiegniewa
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

 Obwieszczeniezdnia7_08_2014.pdf      Obiweszczenie z dnia 7_08_2014autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 07-08-2014 12:48 przez
czytany: 4249
Rejestr zmian
 

31-07-2014 00:00
Obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 4/2014

 obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa_nr_4.pdfautor:
opublikował:
czytany: 4274
Rejestr zmian
 

31-07-2014 00:00
Obwieszczenie_Burmistrza Dobiegniewa_nr_5
Obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa_nr_5

 Obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa_nr_5.pdf      Obwieszczenie_nr_5autor:
opublikował:
czytany: 4277
Rejestr zmian
 

31-07-2014 00:00
Obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa_nr_6
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 6

 Obwieszczenie_nr_6.pdfautor:
opublikował:
czytany: 4265
Rejestr zmian
 

30-07-2014 00:00
Zawiadomienie
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 zawiadomienie.pdf      zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiegoautor:
opublikował:
czytany: 4284
Rejestr zmian
 

04-07-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich

 obwieszczenie_Burmistrza_Strzelec.pdf      obwieszczenie_Burmistrza_Strzelecautor:
opublikował:
czytany: 4374
Rejestr zmian
 

03-07-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 5 z dnia 3 lipca 2014r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 5 z dnia 3 lipca 2014r.

 obwieszczenie_nr_5_30714.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 5 z dnia 3 lipca 2014r.autor:
opublikował:
czytany: 4382
Rejestr zmian
 

03-07-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 6 z dnia 3 lipca 2014r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 6 z dnia 3 lipca 2014r.

 Obwieszczenie_nr_6_30714.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa nr 6 z dnia 3 lipca 2014r.autor:
opublikował:
czytany: 4378
Rejestr zmian
 

02-07-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lipca 2014 roku

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lipca 2014 roku obwieszczenie_20714.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lipca 2014r.autor:
opublikował:
czytany: 4396
Rejestr zmian
 

16-06-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2014 r
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2014 r.

 zal_obwieszczenie.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2014autor:
opublikował:
czytany: 4466
Rejestr zmian
 

12-06-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 10.06.2014
Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 10.06.2014.

 obwieszczenie_BurmistrzaStrzelec.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskichautor:
opublikował:
czytany: 4490
Rejestr zmian
 

10-06-2014 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6.06.2014 r.

 zawiadomienie_.pdf      Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniuautor:
opublikował:
czytany: 4479
Rejestr zmian
 

09-06-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2014r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2014r.

 Obwieszczenie_06_06.pdf      Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2014r.autor:
opublikował:
czytany: 4491
Rejestr zmian
 

22-05-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 maja 2014r.

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 maja 2014r. obwieszczenie_210514r.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 maja 2014r.autor:
opublikował:
czytany: 4515
Rejestr zmian
 

15-05-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2014r.
 Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2014r.

 obwieszczenie_14maja.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z 14 maja 2014r.autor:
opublikował:
czytany: 4509
Rejestr zmian
 

15-05-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2014 r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2014 r.

 obwieszczenieBurmistrza.pdf      Obwieszczenie Burmistzra Dobiegniewa z dnia 15 maja 2014r.autor:
opublikował:
czytany: 4528
Rejestr zmian
 

02-05-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.04.2014r.

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew. Obwieszczenie.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.autor:
opublikował:
czytany: 4532
Rejestr zmian
 

28-04-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28.04.2014r.

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej. zal_1obwieszczenie.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2014 r.autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-04-2014 13:27 przez
czytany: 4530
Rejestr zmian
 

24-04-2014 00:00
Obwieszczenie - z dnia 22.04.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do zamierzenia inwestycyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – Etap II”. zal1_Obwieszczenie.pdf      Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego - "Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - Etap II"autor:
opublikował:
czytany: 4549
Rejestr zmian
 

08-04-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębach Słowin, Wołogoszcz, Osiek , Grąsy, Dobiegniew, Mierzęcin, Chrapów, Podlesiec i Kępa Zagajna. obwieszczenie.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewaautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 08-04-2014 08:52 przez
czytany: 4625
Rejestr zmian
 

08-04-2014 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa - " Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - II Etap"

 Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa – „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – II ETAP” ZaCE1.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewaautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 08-04-2014 09:42 przez
czytany: 4603
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www