Biuletyn Informacji Publicznej - Dobiegniew : Ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.3 z dnia 21.06.2018 r.

Data publikacji: 22-06-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przełożeniu odcinka wodociągu umiejscowionego wzdłuż mostu w Dobiegniewie (km 105+888 drogi krajowej nr 22), na działkach nr ewid. 238/1, 238/9, 380, 238/1, 393, 394/1, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej obwieszczenieznakRKG6733112018MA3zdnia21062018r.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-06-2018 15:23 przez
czytany: 126
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.747.8.2017.JRaj z dnia 22.03.2018 r.

Data publikacji: 28-03-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820 obwieszczenieIBI74782017JRajzdnia22032018r.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2018 15:09 przez
czytany: 316
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 13.03.2018 r.

Data publikacji: 15-03-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 13.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid.: 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obręb Dobiegniew w gminie Dobiegniew GPM67331412017DDzdnia13032018r.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-03-2018 14:59 przez
czytany: 367
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 01.03.2018 r.

Data publikacji: 05-03-2018 00:00

Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działek o nr ewid. gruntu 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obr. Dobiegniew. obwieszczenieGPM67331412017DD.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 05-03-2018 14:57 przez
czytany: 390
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.747.8.2017.JRaj z dnia 15.02.2018 r.

Data publikacji: 16-02-2018 00:00

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820 IBI74782017JRaj.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 16-02-2018 13:04 przez
czytany: 435
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 15.01.2018 r.

Data publikacji: 18-01-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działek o nr ewid. gruntu 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obr. Dobiegniew GPM67331412017DD.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2018 10:51 przez
czytany: 521
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.10 z dnia 12.01.2018 r.

Data publikacji: 12-01-2018 00:00
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, nn-0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
pod budownictwo mieszkaniowe na działkach nr ewid. 200, 201, 206/4 i 213, obręb ewid.
0010 Osiek, gmina Dobiegniew


 RKG673352017MA10.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:52 przez
czytany: 557
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.37.2017.DD z dnia 10.01.2018 r.

Data publikacji: 12-01-2018 00:00
podanie do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji - rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie na dz. nr ewid.: 408/5 i 315/1 obręb Dobiegniew w gminie Dobiegniew

 obwieszczenieGPM67331372017DD.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:49 przez
czytany: 541
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.3

Data publikacji: 01-12-2017 00:00
budowa sieci kablowej SN-15 kV na działkach nr ewid. 201, 213, 206/4 i 200, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, wraz z wymianą słupa linii napowietrznej 15 kV na działce nr ewid. 206/4, obręb ewid. 0010 Osiek, posadowieniem słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek, budową sieci kablowej nn-0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek wraz ze złączem kablowym ZK i szafą kablową SK

 RKG673352017MA3.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:05 przez
czytany: 674
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:02 przez
czytany: 122
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:04 przez
czytany: 108
Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADĘCIN, GMINA DOBIEGNIEW WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Data publikacji: 18-08-2017 00:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-12-2017 10:14 przez
czytany: 201
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.

Data publikacji: 19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.

 obwieszczenie_2016_04_19_1.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 19-04-2016 13:15 przez
czytany: 2253
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.

Data publikacji: 19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.

 obwieszczenie_2016_04_19_2.pdf

opublikował:
czytany: 2246
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji: 13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_Burmistrza_Drezdenka.pdf

opublikował:
czytany: 2268
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji: 13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_2016_04_13.pdf

opublikował:
czytany: 2263
Rejestr zmian

Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 15-03-2016 00:00
Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 protokol_2016_03_14.jpg

opublikował:
czytany: 2396
Rejestr zmian

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 15-02-2016 00:00

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.

Termin wyłożenia: od dnia 15 lutego 2016r. do dnia 15 marca 2016r. POS_mpzp_Wielgie_2016.pdf

 POS_rysunek_Wielgie_2016.jpg

 projekt_uchwaly_mpzp.pdf

 rysunek_mpzp_Wielgie_2016.jpg

 uzasadnienie_mpzp_Wielgie_2016.docx

opublikował:
czytany: 2480
Rejestr zmian

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 04-11-2015 00:00
Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 mpzp_2015_XI_59.pdf

 podsumowanie_2015_XI_59.pdf

 rysunek_2015_XI_59.jpg

 uzasadnienie_2015_XI_59.pdf

opublikował:
czytany: 2791
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 13-08-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r.

 ogloszenie_2015_08_13.pdf

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdf

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdf

opublikował:
czytany: 3153
Rejestr zmian

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.

Data publikacji: 30-04-2015 00:00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.

 Ekofizjografiarysunek.pdf

 Ekofizjografiatekst.pdf

 PONSrysunek.pdf

 PONStekst.pdf

 PPISopinia.pdf

 Projektmpzprysunek.pdf

 Projektmpzpuchwala.pdf

 PWISopinia.pdf

 RDOSopinia.pdf

 RDOS_uzgodnienie.pdf

opublikował:
czytany: 3591
Rejestr zmian

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV

Data publikacji: 04-03-2015 00:00

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 protokol_03_03_2015.pdf

opublikował:
czytany: 3836
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew

Data publikacji: 16-02-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 Obwieszczenie_mpzp_16_02_2015.pdf

 prognoza_mpzp_110kV.pdf

 rysuenk_10.pdf

 rysunek_01.pdf

 rysunek_02.pdf

 rysunek_03.pdf

 rysunek_04.pdf

 rysunek_05.pdf

 rysunek_06.pdf

 rysunek_07.pdf

 rysunek_08.pdf

 rysunek_09.pdf

 rysunek_11.pdf

 rysunek_12.pdf

 rysunek_13.pdf

 rysunek_14.pdf

 rysunek_15.pdf

 rysunek_16.pdf

 rysunek_17.pdf

 uchwala_mpzp_110kV.pdf

 wyrys_ze_studium.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 24-02-2015 14:05 przez
czytany: 3961
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew

Data publikacji: 14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew

 ogloszenie_Radecin_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_316_14.pdf

opublikował:
czytany: 4142
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 ogloszenie_Dobiegniew_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_317_14.pdf

opublikował:
czytany: 4140
Rejestr zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data publikacji: 10-06-2014 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6.06.2014 r.

 zawiadomienie_.pdf   strzałka   Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

opublikował:
czytany: 4899
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.04.2014r.

Data publikacji: 02-05-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew. Obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

opublikował:
czytany: 4952
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28.04.2014r.

Data publikacji: 28-04-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej. zal_1obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2014 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2014 13:27 przez
czytany: 4950
Rejestr zmian

Obwieszczenie - z dnia 22.04.2014

Data publikacji: 24-04-2014 00:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do zamierzenia inwestycyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – Etap II”. zal1_Obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego - "Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - Etap II"

opublikował:
czytany: 4966
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 08-04-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębach Słowin, Wołogoszcz, Osiek , Grąsy, Dobiegniew, Mierzęcin, Chrapów, Podlesiec i Kępa Zagajna. obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-04-2014 08:52 przez
czytany: 5048
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa - " Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - II Etap"

Data publikacji: 08-04-2014 00:00

 Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa – „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – II ETAP” ZaCE1.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-04-2014 09:42 przez
czytany: 5035
Rejestr zmian