Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Ogłoszenia
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Ochrona środowiska : Ogłoszenia


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
- Ogłoszenia
- System informacji o środowisku
- Plan gospodarki odpadami
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
- Program ochrony środowiska na lata 2017-2020
- Program ochrony środowiska (archiwalne)
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1752904


20-04-2018 00:00
zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r.

zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.04.2018 r. postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną RDOŚ w Poznaniu z dnia 15.05.2015 r., znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie WOP05022018MPR.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 20-04-2018 15:27 przez
czytany: 13
Rejestr zmian
 

04-04-2018 00:00
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2017 rok
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2017 rok

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 187
Rejestr zmian
 

22-02-2018 00:00
Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 22.02.2018 roku
Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 22.02.2018 roku

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 30
Rejestr zmian
 

21-02-2018 00:00
obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.15 z dnia 14.02.2018 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wytwórni win gronowych na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew. RKG622042017MA15.pdfautor:
opublikował:
czytany: 159
Rejestr zmian
 

13-02-2018 00:00
Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 12.02.2018 roku
Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 12.02.2018 roku


autor:
więcej
opublikował:
czytany: 50
Rejestr zmian
 

08-12-2017 00:00
obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.6 z dnia 23.11.2017 r.

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew; ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG622042017MA6.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:03 przez
czytany: 328
Rejestr zmian
 

08-12-2017 00:00
obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.8 z dnia 29.11.2017 r.

Podjęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew. RKG622042017MA8.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:02 przez
czytany: 338
Rejestr zmian
 

08-12-2017 00:00
obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.11 z dnia 29.11.2017 r.

Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew oraz wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w zakresie wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. RKG622042017MA11.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:00 przez
czytany: 331
Rejestr zmian
 

28-11-2017 00:00
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Ługi z dnia 28.11.2017r.
  


 28112017r.pdf      HK.OJW.530.11/02/2017autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-11-2017 15:22 przez
czytany: 360
Rejestr zmian
 

10-11-2017 00:00
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 10.11.2017r.
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 10.11.2017r.

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 78
Rejestr zmian
 

10-11-2017 00:00
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 10.11.2017r.
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 10.11.2017r

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 69
Rejestr zmian
 

09-11-2017 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 71
Rejestr zmian
 

30-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 101
Rejestr zmian
 

30-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatnośc wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 79
Rejestr zmian
 

20-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku

 ZaleceniadlaPUKDobiegniew.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 30-10-2017 10:25 przez
czytany: 453
Rejestr zmian
 

06-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku

 04102017.pdf      Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Nr HK.530D.11/01/2017autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 06-10-2017 12:57 przez
czytany: 584
Rejestr zmian
 

05-07-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2017r.

 obwieszczenie_2017_07_05.pdfautor:
opublikował:
czytany: 830
Rejestr zmian
 

18-05-2017 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 maja 2017r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 maja 2017r

 obwieszczenie_2017_05_18.pdfautor:
opublikował:
czytany: 955
Rejestr zmian
 

28-03-2017 00:00
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017r.
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017r

 obwieszczenie_2017_03_28.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1068
Rejestr zmian
 

07-03-2017 00:00
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 obwieszczenie_2017_03_07.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1125
Rejestr zmian
 

28-02-2017 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 RZGW_2017_02_28.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1140
Rejestr zmian
 

25-07-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2016r

 obwieszczenie_2016_07_25.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1571
Rejestr zmian
 

14-07-2016 00:00
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2016r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2016r.

 obwieszczenie_marszalka_2016_07_14.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 14-07-2016 08:47 przez
czytany: 1573
Rejestr zmian
 

14-06-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2016r.

 obwieszczenie_burmistrza_2016_06_14.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1645
Rejestr zmian
 

07-06-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2016r.

 obwieszczenie_2016_06_06.pdf

 podsumowanie_2016_XVIII_113.pdf

 uchwala_2016_XVIII_113.pdf

 uzasadnienie_2016_XVIII_113.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1682
Rejestr zmian
 

17-05-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2016r

 obwieszczenie_2016_05_17.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1714
Rejestr zmian
 

21-03-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2016r

 obwieszczenie_2016_03_21.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1838
Rejestr zmian
 

18-02-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lutego 2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lutego 2016r.

 obwieszczenie_Burmistrza_Dobiegniewa_2016_02_18.pdfautor:
opublikował:
czytany: 1866
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www