Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Komisje i ich zadania

Data publikacji:

1. Rewizyjna, która kontroluje, działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,

2. Finansowo - Gospodarcza, która zajmuje się stanem finansów i budżetu Gminy. Do zakresu działania tej Komisji należą również sprawy planowania, mienia komunalnego, gospodarowania, rolnictwa, handlu, usług, przemysłu i ochrony środowiska.

3. Społeczno - Oświatowa, której zakres obejmuje sprawy: oświaty, kultury i kultury fizycznej, turystyki,  ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, bezrobocia oraz socjalne i mieszkaniowe.

4. Skarg, wniosków i petycji, która rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli

 

 

Skład osobowy komisji

 Komisja Rewizyjna 
 1. Majowicz DariuszPrzewodniczący Komisji
 2. Biel Jerzy

Członek Komisji

 3. Jabłoński BartoszCzłonek Komisji
 4. Szyrwiński BernardCzłonek Komisji
 5. Wierzbicka MarzenaCzłonek Komisji
 Komisja Finansowo - Gospodarcza 
 1. Przewodniczący Komisji
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Członek Komisji
 4. Członek Komisji
 Komisja Społeczno - Oświatowa 
 1. Przewodniczący Komisji
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Członek Komisji
 4. Członek Komisji
czytany: 6324
Rejestr zmian