Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Skład osobowy komisji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w kadencji 2018-2023

Data publikacji: 19-12-2018 00:00

 

Komisja Rewizyjna

1. Majowicz Dariusz - Przewodniczący Komisji

2. Biel Jerzy - Zastępca Przewodniczącego

3. Jabłoński Bartosz - Członek Komisji

4. Szyrwiński Bernard - Członek Komisji

5. Wierzbicka Marzena - Członek Komisji

 

Komisja Finansowo-Gospodarcza

1. Kołodziej Zbigniew - Przewodniczący Komisji

2. Grabia Joanna - Zastępca Przewodniczącego

3. Muszyński Andrzej - Członek Komisji

4. Świątkowski Andrzej - Członek Komisji 

 

Komisja Społeczno-Oświatowa 

1. Kadler Jolanta - Przewodniczący Komisji

2. Woszczyk Urszula - Zastępca Przewodniczącego

3. Łysiak Paweł - Członek Komisji

4. Wołyniec Waldemar - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Szyrwiński Bernard - Przewodniczący Komisji 

2. Łysiak Paweł - Zastępca Przewodniczącego

3. Kołodziej Zbigniew

4. Wierzbicka Marzena 

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-10-2019 10:43 przez
czytany: 1900
Rejestr zmian

Komisje i ich zadania

Data publikacji:

1. Rewizyjna, która kontroluje, działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,

2. Finansowo - Gospodarcza, która zajmuje się stanem finansów i budżetu Gminy. Do zakresu działania tej Komisji należą również sprawy planowania, mienia komunalnego, gospodarowania, rolnictwa, handlu, usług, przemysłu i ochrony środowiska.

3. Społeczno - Oświatowa, której zakres obejmuje sprawy: oświaty, kultury i kultury fizycznej, turystyki,  ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, bezrobocia oraz socjalne i mieszkaniowe.

4. Skarg, wniosków i petycji, która rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli

 

 

czytany: 8194
Rejestr zmian