Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie z dnia 28 października 2010 roku

Data publikacji: 28-10-2010 00:00

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie
z dnia 28 października 2010 roku


         Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza  i  prezydenta  miasta (Dz. U.  z  2010 r.  Nr 176,  poz.  1191) Miejska  Komisja Wyborcza w Dobiegniewie, w związku z wyborami 21 listopada 2010 r., wzywa Komitety Wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza ponieważ do dnia 27 października 2010 r. dokonano zgłoszenia tylko jednego kandydata .
         Miejska  Komisja  Wyborcza  w  Dobiegniewie przyjmuje zgłoszenia  od  dnia  28  października
2010 r. do  2 listopada  2010 r.  w  godz. od 13:00 do 15:00, a w dniu 2 listopada 2010 r. dodatkowo w godz. od 21:00 do godz. 24:00  w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 16. 


                                                                                    Przewodnicząca
                                                                          Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                     w Dobiegniewie
                                                                                    (-) Zofia Kałuziak

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-10-2010 09:37 przez
czytany: 7356
Rejestr zmian

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie z dnia 11 października 2010 roku

Data publikacji: 13-10-2010 00:00

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 11 października 2010 roku

Na podstawie art. 17 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) oraz § 4 ust.2 pkt 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. Nr 61, poz. 642) podaje się do wiadomości publicznej skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie, siedzibę i pełnione dyżury.

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie:
        1) Kałuziak Zofia zam. Dobiegniew – przewodnicząca
        2) Stochaj Elżbieta zam. Dobiegniew – z-ca przewodniczącej
        3) Bula Marcin Konrad zam. Dobiegniew – członek
        4) Czekalik Marian Andrzej zam. Dobiegniew – członek
        5) Grzebyk Barbara zam. Dobiegniew – członek
        6) Gumińska Paulina zam. Dobiegniew – członek
        7) Janicka Anna zam. Dobiegniew – członek


2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie: Urząd Miejski w Dobiegniewie,
    ul. Dembowskiego 2, pokój nr 16, tel. /95/ 7611001

3. Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobiegniewie dla przyjmowania zgłoszeń
    i rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza: codziennie z wyjątkiem
    sobót i niedziel w godzinach 1500-1700; w dniach 22 i 27 października w godzinach 1500-2400. 

                                                                                        

                                                                                        Przewodnicząca
                                                                                Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                        w Dobiegniewie
                                                                                       (-) Zofia Kałuziak

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-10-2010 08:39 przez
czytany: 7412
Rejestr zmian