Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zmiana terminu sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Data publikacji: 30-09-2019 00:00
Informuję, że w związku z brakiem możliwości transmisji obrad Sesji zaplanowanej na dzień dzisiejszy (30.09.2019), Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie odbędzie się jutro o godz. 14.00.

Marek Kowalczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie
opublikował:
czytany: 2178
Rejestr zmian

Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie kadencji 2018-2023

Data publikacji: 14-11-2018 00:00
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Dobiegniewie na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Dobiegniewa. Sesja odbędzie się dnia 21 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego 2. zawRMsesjaI.pdf

opublikował:
czytany: 3367
Rejestr zmian

Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 1 grudnia 2014 roku

Data publikacji: 27-11-2014 00:00

Zapraszam na I sesję Rady Miejskiej w Dobiegniewie, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 13.00, w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

 

Radny Senior kadencji 2014-2018

    (-) Krzysztof Bula  postanowieniePKW.pdf   strzałka   postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad

 zaproszenieI.jpg   strzałka   zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Dobiegniewie, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku

opublikował:
ostatnie zmiany: 27-11-2014 11:46 przez
czytany: 6871
Rejestr zmian

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 16 grudnia 2013 roku

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

                                                                                                                                                                           

opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 14:57 przez
czytany: 1267
Rejestr zmian

Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 24 maja 2011 roku

Data publikacji: 17-05-2011 00:00

Nasz znak:RM.0002.19.2011                                             Dobiegniew, dnia 13 maja 2011r.
sprawa:
zawiadomienie o sesji. 
 

            Zawiadamiam o X sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie, która odbędzie się w dniu 
24 maja 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1.23 (I piętro) Budynku Wielofunkcyjnego przy ul. Staszica 9
.
 
    
           Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Odczytanie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
5. Informacja o działalności burmistrza między sesjami.
6. Wnioski i zapytania.
7. Informacja na temat bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Dobiegniew
    (Policja, PSP, OSP, OC, Sanepid, Podstacja Ratownictwa Medycznego).
8. Informacja na temat kosztów utrzymania budynku wielofunkcyjnego oraz pozostałych budynków
    zajmowanych przez OSP.
9. Informacja Urzędu Miejskiego i PUK „Komunalni” na temat wywozu nieczystości stałych i płynnych
    w oparciu o przyjęty regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
    Dobiegniew.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobiegniew oraz sprawozdania
     finansowego za 2010 rok:
  • Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu na 2010 rok.
  • Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania
     z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew
     za 2010 rok.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa.
  • Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium dla
     Burmistrza Dobiegniewa.
  • Dyskusja.
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobiegniew wraz ze sprawozdaniem
      z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. /45/
  b) absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa. /46/
  c) wydzierżawienia części nieruchomości na 10 lat. /47/
  d) poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów,
      wysokości wynagrodzenia oraz obszaru działania. /48/
  e) zmian w budżecie gminy na 2011 rok. /49/
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Komunikaty.
14. Zakończenie sesji.

           Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy na czas trwania sesji.

opublikował:
ostatnie zmiany: 17-05-2011 09:11 przez
czytany: 9270
Rejestr zmian

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 28 października 2010 roku

Data publikacji: 27-10-2010 00:00

                                                                    

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2011 09:36 przez
czytany: 1979
Rejestr zmian