Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia
2020.09.17 14:53
Przypisanie artykułu ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile znak: BD.ZUZ.2.4210.225.2020.SA z dnia 15.09.2020 r. do działu / OGŁOSZENIA
Wykonał:
2020.09.17 14:53
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile znak: BD.ZUZ.2.4210.225.2020.SA z dnia 15.09.2020 r.
Wykonał:
2020.09.16 08:33
Edycja treści artykułu O działalności informacyjno ?promocyjnej Biura FEiWZ
Wykonał:
2020.09.14 20:43
Przypisanie artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020.MA.12 z dnia 14.09.2020 r. do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
Wykonał:
2020.09.14 20:41
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020.MA.12 z dnia 14.09.2020 r.
Wykonał:
2020.09.10 15:10
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 14 września 2020 roku do działu / RADA MIEJSKA / ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY
Wykonał:
2020.09.10 15:06
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 14 września 2020 roku
Wykonał:
2020.09.07 08:06
Przypisanie artykułu Raport o stanie gminy Dobiegniew za 2019 rok do działu / RAPORTY O STANIE GMINY
Wykonał:
2020.09.07 08:06
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Raport o stanie gminy Dobiegniew za 2019 rok
Wykonał:
2020.08.31 23:25
Przypisanie artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.22 z dnia 31.08.2020 r. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2020.08.31 23:25
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.22 z dnia 31.08.2020 r.
Wykonał:
2020.08.28 10:36
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25.08.2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji społ.
2020.08.28 10:35
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25.08.2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji społ.<
2020.08.28 10:34
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25.08.2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji spo
2020.08.28 10:32
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25 sierpnia 2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczę
2020.08.28 10:28
Usunięcie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25 sierpnia 2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji
2020.08.28 10:27
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25 sierpnia 2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji
2020.08.28 10:25
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25 sierpnia 2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji
2020.08.28 10:23
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25 sierpnia 2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia