Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew :
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1463192
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia

2017.03.16 12:01
Edycja treści artykułu Informacja z jawnego otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
Wykonał:

2017.03.16 12:00
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i ż
Wykonał:

2017.03.16 11:59
Edycja treści artykułu Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć".
Wykonał:

2017.03.14 15:29
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego
Wykonał:

2017.03.14 15:28
Usunięcie artykułu
Wykonał:

2017.03.14 15:28
Usunięcie artykułu Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego
Wykonał:

2017.03.14 15:23
Przypisanie artykułu Zapytanie do działu / OGŁOSZENIA
Wykonał:

2017.03.14 15:23
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zapytanie
Wykonał:

2017.03.14 15:16
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego
Wykonał:

2017.03.14 15:12
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego
Wykonał:

2017.03.14 14:28
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego
Wykonał:

2017.03.14 14:24
Przypisanie artykułu Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
Wykonał:

2017.03.14 14:23
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego
Wykonał:

2017.03.09 15:23
Edycja treści artykułu Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania
Wykonał:

2017.03.09 15:16
Przypisanie artykułu Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania do działu / ORGANIZACJE POZARZąDOWE / KONKURSY OFERT
Wykonał:

2017.03.09 15:16
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania
Wykonał:

2017.03.09 15:14
Edycja treści artykułu Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Wykonał:

2017.03.09 15:10
Edycja treści artykułu Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Wykonał:

2017.03.09 15:06
Edycja treści artykułu Informacja Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew w 2017 r.
Wykonał:

2017.03.09 15:01
Przypisanie artykułu Informacja w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew w 2017 r. do działu / OR
Wykonał:

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www