Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Następna Ostatnia
2019.05.30 15:00
Edycja treści artykułu Przetarg nieograniczony - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II".
Wykonał:
2019.05.30 13:05
Edycja treści artykułu Przetarg nieograniczony - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II".
Wykonał:
2019.05.30 13:05
Edycja treści artykułu Przetarg nieograniczony - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II".
Wykonał:
2019.05.30 13:04
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Przetarg nieograniczony - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga ? etap II".
Wykonał:
2019.05.30 08:54
Edycja treści artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę zaległości podatkowej na raty w 2018 roku
Wykonał:
2019.05.28 13:29
Przypisanie artykułu Raport o stanie gminy Dobiegniew za 2018 rok do działu / RAPORTY O STANIE GMINY
Wykonał:
2019.05.28 13:29
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Raport o stanie gminy Dobiegniew za 2018 rok
Wykonał:
2019.05.28 13:14
Przypisanie artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę zaległości podatkowej na raty w 2018 roku do działu / PODATKI / ULGI I UMORZENIA
2019.05.28 13:13
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę zaległości podatkowej na raty w 2018 roku
2019.05.28 12:22
Przypisanie artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie za 2018 rok do działu / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2019.05.28 12:21
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie za 2018 rok
2019.05.27 14:42
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew" poprzez realizację zadań: Część 1.; Część 2.; Część 3. do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
2019.05.27 14:34
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew" poprzez realizację zadań: Część 1.; Część 2.; Część 3.
2019.05.27 11:10
Przypisanie artykułu Oświadczenia majątkowe Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika, pracowników Urzędu Miejskiego oraz Kierownictwa jednostek podległych za 2018 rok do działu / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2019.05.27 11:09
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Oświadczenia majątkowe Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika, pracowników Urzędu Miejskiego oraz Kierownictwa jednostek podległych za 2018 rok
2019.05.27 09:25
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew"
2019.05.27 09:25
Edycja treści artykułu Dokumentacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą: "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - Etap III".
2019.05.27 09:24
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe - "Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie".
2019.05.23 13:26
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej w dniu 29 maja 2019 roku do działu / RADA MIEJSKA / ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI
Pierwsza Poprzednia  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Następna Ostatnia