Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew :
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1628595
Pierwsza Poprzednia  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Następna Ostatnia

2017.10.30 08:54
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
Wykonał:

2017.10.30 08:53
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
Wykonał:

2017.10.30 08:51
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
Wykonał:

2017.10.26 11:24
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 28 września 2017 roku
Wykonał:

2017.10.26 11:20
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 30 października 2017 roku do działu / RADA MIEJSKA / ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY
Wykonał:

2017.10.26 11:18
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 30 października 2017 roku
Wykonał:

2017.10.26 08:41
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 30 października 2017 roku
Wykonał:

2017.10.25 13:21
Przypisanie artykułu Informacja z otwarcia ofert do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:

2017.10.25 13:20
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonał:

2017.10.24 10:43
Przypisanie artykułu Zarządzenie Burmistrz nr 93/17 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej dz. nr 412-Rolewice do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
Wykonał:

2017.10.24 10:41
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zarządzenie Burmistrz nr 93/17 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej dz. nr 412-Rolewice
Wykonał:

2017.10.24 10:35
Przypisanie artykułu Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główna Księgowa do działu / OFERTY PRACY
Wykonał:

2017.10.24 10:34
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główna Księgowa
Wykonał:

2017.10.20 15:19
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
Wykonał:

2017.10.20 15:19
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
Wykonał:

2017.10.20 15:18
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
Wykonał:

2017.10.20 09:00
Edycja treści artykułu Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku
Wykonał:

2017.10.20 08:59
Edycja treści artykułu Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku
Wykonał:

2017.10.20 08:50
Edycja treści artykułu Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku
Wykonał:

2017.10.20 08:43
Edycja treści artykułu Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku
Wykonał:

Pierwsza Poprzednia  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Następna Ostatnia

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www