Biuletyn Informacji Publicznej - Dobiegniew :

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Następna Ostatnia
2018.05.02 14:08
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko pracy ds. Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej, rozwoju gospodarczego, przewozów pasażerskich, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Wykonał:
2018.04.27 15:29
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Wykonał:
2018.04.27 15:27
Przypisanie artykułu Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2018.04.27 15:27
Przypisanie artykułu Unieważnienie postępowania- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2018.04.27 15:21
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Unieważnienie postępowania- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
Wykonał:
2018.04.27 15:14
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
Wykonał:
2018.04.27 14:55
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie"
Wykonał:
2018.04.27 14:54
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, Gmina Dobiegniew".
Wykonał:
2018.04.27 14:53
Edycja treści artykułu Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
Wykonał:
2018.04.27 14:52
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, Gmina Dobiegniew".
Wykonał:
2018.04.27 14:50
Edycja treści artykułu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Wykonał:
2018.04.27 14:17
Przypisanie artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie" do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2018.04.27 14:16
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie"
Wykonał:
2018.04.27 14:15
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja z otwarcia ofert - ?Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie?
Wykonał:
2018.04.20 15:27
Edycja treści artykułu zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r.
Wykonał:
2018.04.20 15:26
Edycja treści artykułu zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r.
Wykonał:
2018.04.20 15:25
Edycja treści artykułu zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r.
Wykonał:
2018.04.20 15:22
Przypisanie artykułu zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2018.04.20 15:22
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r.
Wykonał:
2018.04.20 13:07
Edycja treści artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew za 2017 rok
Wykonał:
Pierwsza Poprzednia  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Następna Ostatnia