Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  Następna Ostatnia
2019.05.23 13:25
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej w dniu 29 maja 2019 roku
Wykonał:
2019.05.22 14:42
Przypisanie artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego do działu / OFERTY PRACY
Wykonał:
2019.05.22 14:37
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego
Wykonał:
2019.05.22 13:07
Edycja treści artykułu Sesja VIII z dnia 14 maja 2019 roku
Wykonał:
2019.05.22 13:05
Przypisanie artykułu Sesja VIII z dnia 14 maja 2019 roku do działu / UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ / SESJE W 2019 ROKU
Wykonał:
2019.05.22 13:05
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Sesja VIII z dnia 14 maja 2019 roku
Wykonał:
2019.05.22 09:43
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 30 maja 2019 roku
Wykonał:
2019.05.22 09:42
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 30 maja 2019 roku do działu / RADA MIEJSKA / ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY
Wykonał:
2019.05.22 09:42
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 30 maja 2019 roku
Wykonał:
2019.05.20 15:06
Przypisanie artykułu obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 17.05.2019 r. do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
Wykonał:
2019.05.20 15:06
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 17.05.2019 r.
Wykonał:
2019.05.17 13:46
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inżyniera kantraktu dla inwestycji pod nazwą: " Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - Etap III".
Wykonał:
2019.05.17 13:42
Przypisanie artykułu Dokumentacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą: "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - Etap III". do dz
Wykonał:
2019.05.17 13:39
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Dokumentacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą: "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - Etap
2019.05.17 11:26
Przypisanie artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew". do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
2019.05.17 11:26
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".
2019.05.16 14:33
Edycja treści artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2019.05.16 09:26
Przypisanie artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
2019.05.16 09:25
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2019.05.15 14:25
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inżyniera kantraktu dla inwestycji pod nazwą: " Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - Etap III".
Pierwsza Poprzednia  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  Następna Ostatnia