Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  Następna Ostatnia
2019.07.12 13:22
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI-II.4620.14.2018.ML.9
Wykonał:
2019.07.12 13:14
Edycja treści artykułu obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.241.2019.AI z dnia 08.07.2019 r.
Wykonał:
2019.07.12 13:13
Przypisanie artykułu obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.241.2019.AI z dnia 08.07.2019 r. do działu / OGŁOSZENIA
Wykonał:
2019.07.12 13:12
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.241.2019.AI z dnia 08.07.2019 r.
Wykonał:
2019.07.10 13:58
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II".
Wykonał:
2019.07.04 15:02
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II".
Wykonał:
2019.07.04 14:23
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg: ulica Chrobrego i część ulicy Wodnej w Dobiegniewie wraz z odprowadzaniem wód opadowych".
Wykonał:
2019.07.04 14:20
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg: ulica Chrobrego i część ulicy Wodnej w Dobiegniewie wraz z odprowadzaniem wód opadowych".
Wykonał:
2019.07.04 14:18
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg: ulica Chrobrego i część ulicy Wodnej w Dobiegniewie wraz z odprowadzaniem wód opadowych".
Wykonał:
2019.07.04 14:11
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II". do działu / ZAM
2019.07.04 14:09
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II".
2019.07.04 14:08
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga ? etap II".
2019.07.04 13:40
Przypisanie artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg: ulica Chrobrego i część ulicy Wodnej w Dobiegniewie wraz z odprowadzaniem wód opadowych". do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
2019.07.04 13:37
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg: ulica Chrobrego i część ulicy Wodnej w Dobiegniewie wraz z odprowadzaniem wód opadowych".
2019.07.04 13:35
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa dróg: ulica Chrobrego i część ulicy Wodnej w Dobiegniewie wraz z odprowadzaniem wód opadowych".
2019.07.04 13:34
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II".
2019.07.04 13:33
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja z otwarcia ofert - ?Budowa dróg: ulica Chrobrego i część ulicy Wodnej w Dobiegniewie wraz z odprowadzaniem wód opadowych?.
2019.07.04 10:29
Edycja treści artykułu Ogłoszenie w sprawie sprzedaży działki nr 16/7 w miejscowości Podlesiec
2019.07.04 10:28
Edycja treści artykułu Ogłoszenie w sprawie sprzedaży działki nr 16/7 w miejkscowości Podlesiec
2019.07.04 09:56
Przypisanie artykułu Ogłoszenie w sprawie sprzedaży działki nr 16/7 w Podleścu do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / PRZETARGI
Pierwsza Poprzednia  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  Następna Ostatnia