Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  Następna Ostatnia
2020.01.27 10:19
Przypisanie artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
Wykonał:
2020.01.27 10:19
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykonał:
2020.01.24 13:53
Edycja treści artykułu obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17.01.2020 r.
Wykonał:
2020.01.24 13:44
Przypisanie artykułu obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17.01.2020 r. do działu / OGŁOSZENIA
Wykonał:
2020.01.24 13:44
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17.01.2020 r.
Wykonał:
2020.01.22 14:46
Przypisanie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PLAN POSTęPOWAN O UDZIELENIE ZAMóWIEN
Wykonał:
2020.01.22 14:41
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Wykonał:
2020.01.21 08:15
Przypisanie artykułu Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2020 roku do działu / ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Wykonał:
2020.01.21 08:15
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2020 roku
Wykonał:
2020.01.20 14:39
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 27 stycznia 2020 roku
Wykonał:
2020.01.20 14:37
Przypisanie artykułu Plan postępowań CUW o udzielenie zamówień na rok 2020 do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PLAN POSTęPOWAN O UDZIELENIE ZAMóWIEN
Wykonał:
2020.01.20 14:37
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Plan postępowań CUW o udzielenie zamówień na rok 2020
Wykonał:
2020.01.20 12:39
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 27 stycznia 2020 roku do działu / RADA MIEJSKA / ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY
Wykonał:
2020.01.20 12:38
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 27 stycznia 2020 roku
Wykonał:
2020.01.16 14:46
Edycja treści artykułu Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
Wykonał:
2020.01.16 14:43
Przypisanie artykułu Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku do działu / ORGANIZACJE POZARZąDOWE / KONKURSY OFERT
Wykonał:
2020.01.16 14:43
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
Wykonał:
2020.01.15 13:23
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej w dniu 23 stycznia 2020 roku do działu / RADA MIEJSKA / ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI
Wykonał:
2020.01.15 13:23
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej w dniu 23 stycznia 2020 roku
Wykonał:
2020.01.15 13:22
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej w dniu 23 stycznia 2020 roku
Wykonał:
Pierwsza Poprzednia  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  Następna Ostatnia