Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  Następna Ostatnia
2019.03.07 14:20
Edycja treści artykułu Portal Mapowy Gminy Dobiegniew
Wykonał:
2019.03.07 14:19
Edycja treści artykułu Portal Mapowy Gminy Dobiegniew
Wykonał:
2019.03.07 13:30
Edycja treści artykułu Portal Mapowy Gminy Dobiegniew
Wykonał:
2019.03.07 13:26
Przypisanie artykułu Portal Mapowy Gminy Dobiegniew do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Wykonał:
2019.03.07 13:26
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Portal Mapowy Gminy Dobiegniew
Wykonał:
2019.03.07 12:59
Edycja treści artykułu wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonał:
2019.03.07 12:57
Edycja treści artykułu wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonał:
2019.03.07 12:54
Edycja treści artykułu wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonał:
2019.03.07 12:38
Przypisanie artykułu Wykaz działek przeznaczone do sprzedaży do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
Wykonał:
2019.03.07 12:38
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz działek przeznaczone do sprzedaży
Wykonał:
2019.03.07 12:28
Przypisanie artykułu Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
Wykonał:
2019.03.07 12:27
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
Wykonał:
2019.03.06 14:21
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - etap III".
Wykonał:
2019.03.06 14:12
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczony - "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - etap III".
Wykonał:
2019.03.06 14:11
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczony - "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - etap III".
Wykonał:
2019.03.06 14:07
Przypisanie artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczony - "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - etap III". do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2019.03.06 14:06
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczony - "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - etap III".
Wykonał:
2019.03.06 14:04
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczony - ?Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ? etap III?.
Wykonał:
2019.03.05 15:25
Przypisanie artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.4.2018.MA.9 z dnia 05.03.2019 r. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2019.03.05 15:25
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.4.2018.MA.9 z dnia 05.03.2019 r.
Wykonał:
Pierwsza Poprzednia  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  Następna Ostatnia