Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia
2018.05.29 14:42
Przypisanie artykułu obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WZŚ.420.53.2018.PT z dnia 25.05.2018 r. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2018.05.29 14:42
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WZŚ.420.53.2018.PT z dnia 25.05.2018 r.
Wykonał:
2018.05.29 14:19
Przypisanie artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie". do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2018.05.29 14:19
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".
Wykonał:
2018.05.29 14:12
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".
Wykonał:
2018.05.14 14:04
Edycja treści artykułu Unieważnienie postępowania- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
Wykonał:
2018.05.14 14:03
Edycja treści artykułu Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania - "Remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew"
Wykonał:
2018.05.14 14:03
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".
Wykonał:
2018.05.14 14:01
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Wykonał:
2018.05.14 14:00
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
Wykonał:
2018.05.14 13:58
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".
Wykonał:
2018.05.14 13:56
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".
Wykonał:
2018.05.14 13:53
Przypisanie artykułu Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie. do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2018.05.14 13:51
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.
Wykonał:
2018.05.11 14:52
Edycja treści artykułu Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa nr 36/2018 z dnia 11.05.2018 r.
Wykonał:
2018.05.11 14:50
Edycja treści artykułu Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa nr 36/2018 z dnia 11.05.2018 r.
Wykonał:
2018.05.11 14:43
Przypisanie artykułu Zarządzeni Burmistrza Dobiegniewa nr 36/2018 z dnia 11.05.2018 r. do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / PRZETARGI
Wykonał:
2018.05.11 14:42
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zarządzeni Burmistrza Dobiegniewa nr 36/2018 z dnia 11.05.2018 r.
Wykonał:
Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia