Biuletyn Informacji Publicznej - Dobiegniew :

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia
2018.07.02 13:13
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 2 lipca 2018 roku. dotycząca
Wykonał:
2018.07.02 11:04
Przypisanie artykułu Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZ
2018.07.02 11:04
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.
2018.07.02 11:02
Usunięcie artykułu Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.
2018.07.02 11:02
Edycja treści artykułu Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.
2018.07.02 11:01
Edycja treści artykułu Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.
2018.07.02 10:56
Przypisanie artykułu Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA
2018.07.02 10:56
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.
2018.06.28 11:00
Edycja treści artykułu Ogłoszenie nr 1.18 Burmistrza Dobiegniewa o przetargu
2018.06.28 10:47
Przypisanie artykułu Ogłoszenie nr 1.18 Burmistrza Dobiegniewa o przetargu do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / PRZETARGI
2018.06.28 10:46
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie nr 1.18 Burmistrza Dobiegniewa o przetargu
2018.06.22 15:23
Edycja treści artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.3 z dnia 21.06.2018 r.
2018.06.22 15:17
Przypisanie artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.3 z dnia 21.06.2018 r. do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
2018.06.22 15:17
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.3 z dnia 21.06.2018 r.
2018.06.21 15:00
Przypisanie artykułu ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
2018.06.21 14:59
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2018.06.21 14:58
Przypisanie artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące wyżywienie uczestników zajęć prowadzonych w CIS w Dobiegniewie do działu / OGŁOSZENIA
Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia