Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia
2018.05.08 13:29
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie". do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2018.05.08 13:18
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".
Wykonał:
2018.05.07 12:51
Edycja treści artykułu Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania - "Remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew"
Wykonał:
2018.05.07 12:36
Przypisanie artykułu Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania - "Remont przepopowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew" do działu
Wykonał:
2018.05.07 12:36
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania - "Remont przepopowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew"
2018.05.02 14:09
Przypisanie artykułu Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko pracy ds. Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej, rozwoju gospodarczego, przewozów pasażerskich, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich do działu / OFERTY PRACY
2018.05.02 14:08
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko pracy ds. Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej, rozwoju gospodarczego, przewozów pasażerskich, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
2018.04.27 15:29
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2018.04.27 15:27
Przypisanie artykułu Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
2018.04.27 15:27
Przypisanie artykułu Unieważnienie postępowania- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
2018.04.27 15:21
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Unieważnienie postępowania- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
2018.04.27 15:14
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
2018.04.27 14:55
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie"
2018.04.27 14:54
Edycja treści artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, Gmina Dobiegniew".
2018.04.27 14:53
Edycja treści artykułu Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
2018.04.27 14:52
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, Gmina Dobiegniew".
2018.04.27 14:50
Edycja treści artykułu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2018.04.27 14:17
Przypisanie artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie" do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
2018.04.27 14:16
Edycja treści artykułu Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie"
2018.04.27 14:15
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja z otwarcia ofert - ?Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie?
Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia