Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia
2020.09.23 11:39
Edycja treści artykułu Ogłoszenie konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
Wykonał:
2020.09.23 11:38
Przypisanie artykułu Ogłoszenie konsultacji społęcznych "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" do działu / ORGANIZACJE
2020.09.23 11:35
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie konsultacji społęcznych "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
2020.09.23 11:25
Przypisanie artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej do działu / OFERTY PRACY
2020.09.23 11:23
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej
2020.09.23 11:16
Dodanie działu OGłOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DS. KSIęGOWOśCI BUDżETOWEJ
2020.09.22 23:23
Usunięcie artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.MA.3 z dnia 23.09.2020 r.
2020.09.22 23:20
Przypisanie artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.MA.3 z dnia 22.09.2020 r. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
2020.09.22 23:20
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.MA.3 z dnia 22.09.2020 r.
2020.09.22 23:19
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.MA.3 z dnia 23.09.2020 r.
2020.09.22 14:58
Przypisanie artykułu Informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 września 2020 roku. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
2020.09.22 14:56
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 września 2020 roku.
2020.09.17 14:53
Przypisanie artykułu ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile znak: BD.ZUZ.2.4210.225.2020.SA z dnia 15.09.2020 r. do działu / OGŁOSZENIA
2020.09.17 14:53
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile znak: BD.ZUZ.2.4210.225.2020.SA z dnia 15.09.2020 r.
2020.09.16 08:33
Edycja treści artykułu O działalności informacyjno ?promocyjnej Biura FEiWZ
2020.09.14 20:43
Przypisanie artykułu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020.MA.12 z dnia 14.09.2020 r. do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
2020.09.14 20:41
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020.MA.12 z dnia 14.09.2020 r.
2020.09.10 15:10
Przypisanie artykułu Zawiadomienie o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 14 września 2020 roku do działu / RADA MIEJSKA / ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY
2020.09.10 15:06
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zawiadomienie o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 14 września 2020 roku
Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia