Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia
2020.02.05 08:26
Edycja treści artykułu Wzory wniosków i sprawozdań od 2020 roku
Wykonał:
2020.02.05 08:22
Przypisanie artykułu Wzory wniosków i sprawozdań od 2020 do działu / ORGANIZACJE POZARZąDOWE / WZORY WNIOSKóW I SPRAWOZDAN
Wykonał:
2020.02.05 08:22
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wzory wniosków i sprawozdań od 2020
Wykonał:
2020.01.31 13:05
Przypisanie artykułu Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów z dnia 30.01.2020 roku do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2020.01.31 13:05
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów z dnia 30.01.2020 roku
Wykonał:
2020.01.31 12:59
Przypisanie artykułu Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 30.01.2020 roku do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2020.01.31 12:58
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 30.01.2020 roku
Wykonał:
2020.01.31 08:23
Przypisanie artykułu Sesja XVI z dnia 27 stycznia 2020 roku do działu / UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ / SESJE W 2020 ROKU
Wykonał:
2020.01.31 08:22
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Sesja XVI z dnia 27 stycznia 2020 roku
Wykonał:
2020.01.30 09:45
Przypisanie artykułu Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie za 2019 rok do działu / RADA MIEJSKA / PROTOKOłY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
Wykonał:
2020.01.30 09:45
Edycja treści artykułu Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie za 2019 rok
Wykonał:
2020.01.27 11:12
Przypisanie artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
Wykonał:
2020.01.27 11:11
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykonał:
2020.01.27 10:19
Przypisanie artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
Wykonał:
2020.01.27 10:19
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykonał:
2020.01.24 13:53
Edycja treści artykułu obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17.01.2020 r.
Wykonał:
2020.01.24 13:44
Przypisanie artykułu obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17.01.2020 r. do działu / OGŁOSZENIA
Wykonał:
2020.01.24 13:44
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17.01.2020 r.
Wykonał:
2020.01.22 14:46
Przypisanie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PLAN POSTęPOWAN O UDZIELENIE ZAMóWIEN
Wykonał:
Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia