Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2012 roku

Data publikacji: 17-05-2012 00:00
 

 uchwala_XXI_106_12.pdf   strzałka   w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Radęcin

 uchwala_XXI_107_12.pdf   strzałka   w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych- Oddział w Gorzowie Wlkp. nieruchomość gruntową do zasobu komunalnego Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXI_108_12.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

 uchwala_XXI_109_12.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew na lata 2011-2016 z perspektywą do roku 2032"

 uchwala_XXI_110_12.pdf   strzałka   w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej w Radęcinie w filię Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września- Woldenberczyków w Dobiegniewie

 uchwala_XXI_111_12.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew- Cerkiew Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Ługach

 uchwala_XXI_112_12.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji oraz współfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Dobiegniew"

 uchwala_XXI_113_12.pdf   strzałka   w spawie utworzenia zamiejscowego oddziału w Radęcinie oraz zmiany aktu założycielskiego Przedszkola w Dobiegniewie

 uchwala_XXI_114_12.pdf   strzałka   w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na 10 lat

 uchwala_XXI_115_12.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXI_116_12.pdf   strzałka   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

opublikował:
ostatnie zmiany: 29-05-2012 12:26 przez
czytany: 1655

Rejestr zmian