Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXIII z dnia 29 marca 2012 roku

Data publikacji: 18-05-2012 09:00
 

 uchwala_XXIII_124_12.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

 uchwala_XXIII_125_12.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 uchwala_XXIII_126_12.pdf   strzałka   w sprawie nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 uchwala_XXIII_127_12.pdf   strzałka   w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiąchych fundusz sołecki

 uchwala_XXIII_128_12.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2012 roku

 uchwala_XXIII_129_12.pdf   strzałka   w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: "SGO5"

 uchwala_XXIII_130_12.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew w latach 2012-2016"

 uchwala_XXIII_131_12.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia Gminy Dobiegniew do spółdzielni socjalnej

 uchwala_XXIII_132_12.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu

 uchwala_XXIII_133_12.pdf   strzałka   w sprawie nie przyznania Telewizji Trwam miejsca na platformie cyfrowej umożliwiając programu w nowej technologii

 uchwala_XXIII_134_12.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXIII_135_12.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-05-2012 09:59 przez
czytany: 1712

Rejestr zmian