Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXVI z dnia 30 maja 2012 roku

Data publikacji: 02-08-2012 00:00
 

 uchwala_XXVI_144_12.pdf   strzałka   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobiegniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 uchwala_XXVI_145_12.pdf   strzałka   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_XXVI_146_12.pdf   strzałka   w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie Dobiegniew

 uchwala_XXVI_147_12.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga

 uchwala_XXVI_148_12.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały VI/36/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Radęcinie

 uchwala_XXVI_149_12.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały VI/35/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie

 uchwala_XXVI_150_12.pdf   strzałka   w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego - orzeczenie o organizacji Przedszkola Miejskiego w Dobiegniewie

 uchwala_XXVI_151_12.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze

 uchwala_XXVI_152_12.pdf   strzałka   w sprawie zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale socjalne

 uchwala_XXVI_153_12.pdf   strzałka   w sprawie akceptacji cen za wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXVI_154_12.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2012 rok

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-08-2012 08:16 przez
czytany: 1510

Rejestr zmian