Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXXI z dnia 30 listopada 2012 roku

Data publikacji: 25-12-2012 00:00
 

 uchwala_XXXI_183_12.pdf   strzałka   sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"

 uchwala_XXXI_184_12.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie

 uchwala_XXXI_185_12.pdf   strzałka   w sprawie współpracy Gminy Dobiegniew z Miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

 uchwala_XXXI_186_12.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

 uchwala_XXXI_187_12.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2012 rok

 uchwala_XXXI_188_12.pdf   strzałka   w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 lutego 2011 r.

opublikował:
czytany: 1455

Rejestr zmian