Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXXIII z dnia 27 grudnia 2012 roku

Data publikacji: 08-01-2013 00:00
 

 uchwala_XXXIII_194_12.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2013

 uchwala_XXXIII_195_12.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2024

 uchwala_XXXIII_196_12.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobiegniew na 2013 rok

 uchwala_XXXIII_197_12.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2013 rok

 uchwala_XXXIII_198_12.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2012 rok

 uchwala_XXXIII_199_12.pdf   strzałka   w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział w Gorzowie Wlkp. nieruchomość gruntową do zasobu komunalnego Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXXIII_200_12.pdf   strzałka   w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Dobiegniewie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

opublikował:
czytany: 1503

Rejestr zmian