Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja III z dnia 28 grudnia 2006 r.

Data publikacji: 28-12-2012 00:00
 

 uchwala_III_08_06.pdf   strzałka   w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 uchwala_III_09_06.pdf   strzałka   w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 uchwala_III_10_06.pdf   strzałka   w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 uchwala_III_11_06.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2007 rok

 uchwala_III_12_06.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2007 rok

 uchwala_III_13_06.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

 uchwala_III_14_06.pdf   strzałka   w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

 uchwala_III_15_06.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 2006

 uchwala_III_16_06.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

opublikował:
czytany: 1220

Rejestr zmian