Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLIV z dnia 28 stycznia 2014 roku

Data publikacji: 06-02-2014 00:00
 

 uchwala_XLIV_266_14.jpg   strzałka   w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLIV_266_14_1.jpg   strzałka   Uzasadnienie Uchwały Nr XLIV/266/14

 uchwala_XLIV_266_14_2_1.pdf   strzałka   Załącznik nr 1 cz.1 do uchwały XLIV/266/14

 uchwala_XLIV_266_14_2_2.pdf   strzałka   Załącznik nr 1 cz.2 do uchwały XLIV/266/14

 uchwala_XLIV_266_14_3.pdf   strzałka   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/266/14

 uchwala_XLIV_266_14_4.pdf   strzałka   Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/266/14

 uchwala_XLIV_266_14_5.jpg   strzałka   Załącznik nr 4 cz. 1 do Uchwały Nr XLIV/266/14

 uchwala_XLIV_266_14_6.jpg   strzałka   Załącznik nr 4 cz.2 do Uchwały Nr XLIV/266/14

 uchwala_XLIV_267_14.pdf   strzałka   w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Radęcinie

 uchwala_XLIV_268_14.pdf   strzałka   w sprawie niodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych - oddział w Gorzowie Wlkp. nieruchomości gruntowe do zasobu komunalnego Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLIV_269_14.pdf   strzałka   w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego

 uchwala_XLIV_270_14.pdf   strzałka   w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania

 uchwala_XLIV_271_14.pdf   strzałka   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

 uchwala_XLIV_272_14.pdf   strzałka   w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

opublikował:
czytany: 1422

Rejestr zmian