Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLV z dnia 26 lutego 2014 roku

Data publikacji: 11-03-2014 00:00
 

 uchwala_XLV_273_14.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 uchwala_XLV_274_14.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Dobiegniewie ulica Gdańska 30

 uchwala_XLV_275_14.pdf   strzałka   w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę, na czas nioznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLV_276_14.pdf   strzałka   w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2014 rok

 uchwala_XLV_277_14.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Dosokonalenia Zawodowego

 uchwala_XLV_278.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

opublikował:
ostatnie zmiany: 11-03-2014 13:43 przez
czytany: 1752

Rejestr zmian