Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja L z dnia 28 maja 2014 roku

Data publikacji: 01-07-2014 00:00
 

 uchwala_L_298_14.pdf   strzałka   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobiegniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

 uchwala_L_299_14.pdf   strzałka   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_L_300_14.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

 uchwala_L_301_14.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

 uchwala_L_302_14.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 uchwala_L_303_14.pdf   strzałka   w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 uchwala_L_304_14.pdf   strzałka   w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków

 uchwala_L_305_14.pdf   strzałka   w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 lutego 2011r.

 uchwala_L_306_14.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

opublikował:
ostatnie zmiany: 01-07-2014 09:11 przez
czytany: 1277

Rejestr zmian