Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja II z dnia 29 grudnia 2014 roku

Data publikacji: 12-01-2015 00:00
    

 uchwala_II_06_14.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015

 uchwala_II_07_14.pdf   strzałka   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2024

 uchwala_II_08_14.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew

 uchwala_II_09_14.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5

 uchwala_II_10_14.pdf   strzałka   w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Dobiegniew w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5

 uchwala_II_11_14.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/296/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 uchwala_II_12_14.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2015 rok

 uchwala_II_13_14.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2015 rok

 uchwala_II_14_14.pdf   strzałka   w sprawie akceptacji cen za wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobiegniew

 uchwala_II_15_14.pdf   strzałka   uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie i nadania mu statutu

 uchwala_II_16_14.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

 uchwala_II_17_14.pdf   strzałka   w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Dobiegniew do Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego

 uchwala_II_18_14.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn."Centrum Integracji Społecznej" na rok 2015

 uchwala_II_19_14.pdf   strzałka   w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

opublikował:
czytany: 1478

Rejestr zmian