Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja VI z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Data publikacji: 08-05-2015 00:00
 

 uchwala_VI_36_15.pdf   strzałka   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 uchwala_VI_37_15.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

 uchwala_VI_38_15.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew

 uchwala_VI_39_15.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/240/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przystąpienia Gminy Dobiegniew do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Pojezierze Dobiegniewskie"

 uchwala_VI_40_15.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

 uchwala_VI_41_15.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dobiegniew na lata 2015-2017

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-06-2015 09:15 przez
czytany: 1245

Rejestr zmian