Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XI z dnia 29 października 2015 roku

Data publikacji: 05-11-2015 00:00
 

 uchwala_XI_59_15.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 uchwala_XI_60_15.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

 uchwala_XI_61_15.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a t

 uchwala_XI_62_15.pdf   strzałka   w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 lutego 2011r.

 uchwala_XI_63_15.pdf   strzałka   w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 uchwala_XI_64_15.pdf   strzałka   w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza Drawska"

opublikował:
ostatnie zmiany: 05-11-2015 13:52 przez
czytany: 1185

Rejestr zmian