Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XII z dnia 27 listopada 2015 roku

Data publikacji: 07-12-2015 00:00
 

 uchwala_XII_65_15.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 uchwala_XII_66_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

 uchwala_XII_67_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

 uchwala_XII_68_15.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew na lata 2015-2032

 uchwala_XII_69_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

 uchwala_XII_70_15.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały Nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

 uchwala_XII_71_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 uchwala_XII_72_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 uchwala_XII_73_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 uchwala_XII_74_15.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2015 08:38 przez
czytany: 1208

Rejestr zmian