Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XIII z dnia 22 grudnia 2015 roku

Data publikacji: 29-12-2015 00:00
 

 uchwala_XIII_75_15.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016

 uchwala_XIII_76_15.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024

 uchwala_XIII_77_15.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2016 rok

 uchwala_XIII_78_15.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2016 rok

 uchwala_XIII_79_15.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobiegniew za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobiegniew

 uchwala_XIII_80_15.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 uchwala_XIII_81_15.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

 uchwala_XIII_82_15.pdf   strzałka   w sprawie utraty mocy w całości Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XII/66/15 z dnia 27 listopada 2015 r.

 uchwala_XIII_83_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego

 uchwala_XIII_84_15.pdf   strzałka   w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

opublikował:
czytany: 1282

Rejestr zmian