Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Data publikacji: 19-12-2018 00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1.    Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Dobiegniewa z siedzibą Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, tel: 95 7611001, mail: urzad@dobiegniew.pl, zwany dalej Administratorem.

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Tadeuszem Bednarczukiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: t.bednarczuk@dobiegniew.pl.

3.    Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie przesłanki legalności art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, tj. przesłankę zgody w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

4.    Odbiorcami Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

­       żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

­       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

­       wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pana(i) danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
opublikował:
ostatnie zmiany: 19-12-2018 13:17 przez
czytany: 840

Rejestr zmian