Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXXV z dnia 28 września 2017 roku

Data publikacji: 12-12-2017 00:00
 

 uchwala_XXXV_196_17.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga

 uchwala_XXXV_197_17.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

 uchwala_XXXV_198_17.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 01.06.2010 r. w sprawie określenia warunków , rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych

 uchwala_XXXV_199_17.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

 uchwala_XXXV_200_17.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobiegniew na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"

 uchwala_XXXV_201_17.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

 uchwala_XXXV_202_17.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024, podjętej uchwałą nr XXVI/146/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2016r.

opublikował:
czytany: 896

Rejestr zmian