Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXXVII z dnia 30 listopada 2017 roku

Data publikacji: 29-12-2017 00:00
 

 uchwala_XXXVII_205_17.pdf   strzałka   w sprawie przygotowania przez Burmistrza Dobiegniewa projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów

 uchwala_XXXVII_206_17.pdf   strzałka   w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXXVII_207_17.pdf   strzałka   w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 uchwala_XXXVII_208_17.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

 uchwala_XXXVII_209_17.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w miejscowości Urszulanka

 uchwala_XXXVII_210_17.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew

 uchwala_XXXVII_211_17.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 uchwala_XXXVII_212.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew

 uchwala_XXXVII_212zal1.pdf

 uchwala_XXXVII_212zal23.pdf

 uchwala_XXXVII_213_17.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 uchwala_XXXVII_214_17.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji oraz współfinansowania zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolsk - Dobiegniew..."

 uchwala_XXXVII_215_17.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

 uchwala_XXXVII_216_17.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobiegniew

 uchwala_XXXVII_217_17.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2024, podjętej uchwałą NR XXVI/146/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2016r.

opublikował:
czytany: 987

Rejestr zmian