Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXXVIII z dnia 22 grudnia 2017 roku

Data publikacji: 11-01-2018 00:00
 

 uchwala_XXXVIII_218_17.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018

 uchwala_XXXVIII_219__17.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

 uchwala_XXXVIII_220_17.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2018 rok

 uchwala_XXXVIII_221_17.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2018 rok

 uchwala_XXXVIII_222_17.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie na rok 2018

 uchwala_XXXVIII_223_17.pdf   strzałka   w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego

 uchwala_XXXVIII_224_17.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXXVIII_225_17.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXXVIII_226_17.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

opublikował:
czytany: 982

Rejestr zmian