Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja IX z dnia 30 maja 2019 roku

Data publikacji: 28-06-2019 00:00
 

 uchwala_IX_54_19.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobiegniewa wotum zaufania

 uchwala_IX_55_19.pdf   strzałka   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobiegniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 uchwala_IX_56_19.pdf   strzałka   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_IX_57_19.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

 uchwala_IX_58_19.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobiegniew na lata 2019-2022"

 uchwala_IX_59_19.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_IX_60_19.pdf   strzałka   w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów bedących mieszkańcami Gminy Dobiegniew

 uchwala_IX_61_19.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2019

 uchwala_IX_62_19.pdf   strzałka   w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

 uchwala_IX_63_19.pdf   strzałka   w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Dobiegniewie do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości

opublikował:
czytany: 657

Rejestr zmian