Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja X z dnia 24 czerwca 2019 roku

Data publikacji: 03-07-2019 00:00
 

 uchwala_X_64_19.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

 uchwala_X_65_19.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

 uchwala_X_66_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie

 uchwala_X_67_19.pdf   strzałka   w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Dobiegniew

 uchwala_X_68_19.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

 uchwala_X_69_19.pdf   strzałka   w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 uchwala_X_70_19.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie

 uchwala_X_71_19.pdf   strzałka   w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 uchwala_X_72_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/256/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 uchwala_X_73_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/186/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarze wodnym Jeziora Osiek, Żabie, Ogardzka Odnoga, Lipie zlokalizowanych

 uchwala_X_74_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024, podjętej uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r.

opublikował:
czytany: 677

Rejestr zmian