Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XII z dnia 1 paźdzernika 2019 roku

Data publikacji: 13-11-2019 00:00
 

 uchwala_XII_78_19.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

 uchwala_XII_79_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

 uchwala_XII_80_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania...

 uchwala_XII_81_19.pdf   strzałka   w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 uchwala_XII_82_19.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia zasad funkcjonowania publicznej linii autobusowej nr 1: Dobiegniew DK Radachowo i publicznej linii autobusowej nr 2 Radachowo Dobiegniew DK

 uchwala_XII_83_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024, podjętej uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018r.

opublikował:
czytany: 437

Rejestr zmian