Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XIV z dnia 25 listopada 2019 roku

Data publikacji: 24-12-2019 00:00
 

 uchwala_XIV_90_19.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

 uchwala_XIV_91_19.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

 uchwala_XIV_92_19.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 uchwala_XIV_93_19.pdf   strzałka   w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 uchwala_XIV_94_19.pdf   strzałka   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_XIV_95_19.pdf   strzałka   w sprawie zmian do Strategii Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2018-2028

opublikował:
czytany: 380

Rejestr zmian