Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XV z dnia 20 grudnia 2019 roku

Data publikacji: 31-12-2019 00:00
 

 uchwala_XV_100_19.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2020 rok

 uchwala_XV_101_19.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 7-letnich w Gminie Dobiegniew na lata 2020-2024"

 uchwala_XV_102_19.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie na rok 2020

 uchwala_XV_103_19.pdf   strzałka   w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dobiegniew w roku szkolnym 2019/2020

 uchwala_XV_104_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr V/37/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie

 uchwala_XV_105_19.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobiegniew

 uchwala_XV_106_19.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok

 uchwala_XV_107_19.pdf   strzałka   w sprawie utworzenia Klubu Senior+

 uchwala_XV_108_19.pdf   strzałka   w sprawie zmiany uchwały nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności...

 uchwala_XV_109_19.pdf   strzałka   w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_XV_96_19.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020

 uchwala_XV_97_19.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030

 uchwala_XV_98_19.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

 uchwala_XV_99_19.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2020 rok

opublikował:
czytany: 519

Rejestr zmian