Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXIV z dnia 17 sierpnia 2020 roku

Data publikacji: 26-08-2020 00:00
 

 uchwala_XXIV_146_20.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobiegniewa wotum zaufania

 uchwala_XXIV_147_20.pdf   strzałka   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobiegniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

 uchwala_XXIV_148_20.pdf   strzałka   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_XXIV_149_20.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

 uchwala_XXIV_150_20.pdf   strzałka   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 uchwala_XXIV_151_20.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 100541F w miejscowości Dobiegniew

 uchwala_XXIV_152_20.pdf   strzałka   w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew

 uchwala_XXIV_153_20.pdf   strzałka   w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dobiegniew w roku szkolnym 2020/2021

 uchwala_XXIV_154_20.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew

 uchwala_XXIV_155_20.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

 uchwala_XXIV_156_20.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy na lata 2020-2030 odjętej uchwałą Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 26-08-2020 20:36 przez
czytany: 217

Rejestr zmian