Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748987
03-02-2017 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku
 

 zarz_001_2017.pdf      Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomosci

 zarz_002_2017.pdf      Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Dobiegniew

 zarz_003_2017.pdf      Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2017.pdf      Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_005_2017.pdf      Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2017.pdf      Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2017.pdf      Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 zarz_008_2017.pdf      Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dobiegniew

 zarz_009_2017.pdf      Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2017.pdf      Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew

 zarz_011_2017.pdf      Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek na budowę studni głębinowych dla osób fizycznych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_012_2017.pdf      Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_013_2017.pdf      Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_014_2017.pdf      Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_015_2017.pdf      Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2017.pdf      Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2017.pdf      Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na

 zarz_018_2017.pdf      Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i promocji wolontariatu

 zarz_019_2017.pdf      Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2017.pdf      Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_021_2017.pdf      Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2017.pdf      Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_023_2017.pdf      Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Dobiegniew

 zarz_024_2017.pdf      Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2017.pdf      Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_026_2017.pdf      Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 zarz_027_2017.pdf      Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2017.pdf      Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_029_2017.pdf      Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2017.pdf      Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2017.pdf      Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8 66-520 Dobiegniew

 zarz_032_2017.pdf      Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_033_2017.pdf      Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2017.pdf      Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_035_2017.pdf      Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2017.pdf      Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8 66-520 Dobiegni

 zarz_037_2017.pdf      Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2017.pdf      Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_039_2017.pdf      Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_040_2017.pdf      Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_041_2017.pdf      Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowis

 zarz_042_2017.pdf      Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_043_2017.pdf      Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Pani Elżbiety Moś ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie

 zarz_044_2017.pdf      Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8

 zarz_045_2017.pdf      Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2017.pdf      Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_047_2017.pdf      Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_048_2017.pdf      Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_049_2017.pdf      Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_050_2017.pdf      Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_051_2017.pdf      Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_052_2017.pdf      Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok

 zarz_053_2017.pdf      Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2017.pdf      Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_055_2017.pdf      Zarządzenie nr 55.2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.

 zarz_056_2017.pdf      Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_057_2017.pdf      Zarządzenie nr 57.2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal.

 zarz_058_2017.pdf      Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_059_2017.pdf      Zarządzenie nr 59.2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.

 zarz_060_2017.pdf      Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_061_2017.pdf      Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_062_2017.pdf      Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły lub placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora placówki.

 zarz_063_2017.pdf      Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_064_2017.pdf      Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_065_2017.pdf      Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_066_2017.pdf      Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_067_2017.pdf      Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_068_2017.pdf      Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_069_2017.pdf      Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2017.pdf      Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_071_2017.pdf      Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe niezabudowane niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 zarz_072_2017.pdf      Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2017.pdf      Zarządzenie nr 73/2017/MS/4 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_074_2017.pdf      Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2017.pdf      Zarządzenie nr 75/2017/MS/5 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_076_2017.pdf      Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole "Baśniowa Kraina" w Dobiegniewie prowadzone przez Gminę Dobiegniew

 zarz_077_2017.pdf      Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach miejskich jednostek organiz

 zarz_078_2017.pdf      Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_079_2017.pdf      Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Klub Sportowy Zorza Rolewice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego

 zarz_080_2017.pdf      Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i

 zarz_081_2017.pdf      Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2017.pdf      Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusów stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 zarz_083_2017.pdf      Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2017.pdf      Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2017.pdf      Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_7017.pdf      Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_087_2017.pdf      Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 października 2017 roku w sprawie regulaminu udzielenia pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_088_2017.pdf      Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_089_2017.pdf      Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_090_2017.pdf      Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. analizy zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, ką

 zarz_091_2017.pdf      Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2017.pdf      Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2017.pdf      Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 zarz_094_2017.pdf      Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_095_2017.pdf      Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_096_2017.pdf      Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal

 zarz_097_2017.pdf      Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2017.pdf      Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_099_2017.pdf      Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Gminę Dobiegnie

 zarz_100_2017.pdf      Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

 zarz_101_2017.pdf      Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_102_2017.pdf      Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2017.pdf      Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2017.pdf      Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2017.pdf      Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2017.pdf      Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku pub

 zarz_107_2017.pdf      Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_108_2017.pdf      Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109A_2017.pdf      Zarządzenie nr 109A/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2017.pdf      Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_111_2017.pdf      Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_112A_2017.pdf      Zarządzenie nr 112A/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_113_2017.pdf      Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2017.pdf      Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Celowego Związku Gmin SGO5

 zarz_115_2017.pdf      Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2017.pdf      Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew położonej w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 5 oraz ogłoszenia wy

 zarz_117_2017.pdf      Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie oraz Muzeum Woldenberczyków

 zarz_118_2017.pdf      Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Leśnej w Dobiautor:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-05-2017 11:53 przez
czytany: 1690  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www