Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku

Data publikacji: 16-02-2018 00:00
 

 zarz_001_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_002_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_003_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobieg

 zarz_005_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_006_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_007_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z prowadzeniem szaletu miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_008_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z pobieraniem opłat na targowisku miejskim i terenie miasta w drodze inkasa

 zarz_009_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowane garażami w zabudowie szeregowej z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującym najemcy

 zarz_010_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

 zarz_012_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegni

 zarz_014_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_015_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_016_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie

 zarz_017_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu n

 zarz_018_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_019_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_021_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_023_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_024_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_026_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_027_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

 zarz_028_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_029_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_030_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 zarz_031_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_032_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_033_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

 zarz_034_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_035_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną w Grąsach

 zarz_037_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_039_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_040_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego

 zarz_041_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą MMTPN Dobiegniew CUP

 zarz_042_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Dobiegniewie

 zarz_043_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_044_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_045_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_046_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew położonej w Ostrowcu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawie

 zarz_047_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_048_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_049_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_050_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-03-2018 14:23 przez
czytany: 635

Rejestr zmian