Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2019 roku

Data publikacji: 18-01-2019 00:00
 

 zarz_001_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Dobiegn

 zarz_002_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie oraz Muzeum Woldenberczyków

 zarz_003_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew położonej w Dobiegniewie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierż

 zarz_005_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_007_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia6 15 stycznia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_008_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 zarz_010_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobie

 zarz_012_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonoania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_013_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_014_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_015_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania w celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla

 zarz_016_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Dobiegniewie

 zarz_017_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz przetargów nieruchomości

 zarz_018_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK

 zarz_019_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 111/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gmin

 zarz_020_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_021_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Dobiegniew położonych na terenie gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżaw

 zarz_022_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok

 zarz_025_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na

 zarz_026_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_027_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Dobiegniew za 2018 rok

 zarz_029_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_030_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032a_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 32a/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_032_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_033_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad So

 zarz_035_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_036_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_037_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

 zarz_038_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_039_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_040_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad S

 zarz_041_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Środowiskowemu Domu Samopomocy w Dobiegniewie

 zarz_043_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_044_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_045_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania likwidatora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie

 zarz_046_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych

 zarz_047_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 47/20119 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego

 zarz_048_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie regulaminu przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 zarz_049_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_050_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok

 zarz_051_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_052_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_053_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok

 zarz_054_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_055_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą obsługa Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2019.

 zarz_056_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 zarz_057_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 219 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_058_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok

 zarz_059_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_060_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_061_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok

 zarz_062_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_063_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_064_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 111/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminn

 zarz_065_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

 zarz_066_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie

 zarz_068_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-02-2019 10:20 przez
czytany: 682

Rejestr zmian