Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2019 roku

Data publikacji: 18-01-2019 00:00
 

 zarz_001_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Dobiegn

 zarz_002_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie oraz Muzeum Woldenberczyków

 zarz_003_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew położonej w Dobiegniewie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierż

 zarz_005_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_007_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia6 15 stycznia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_008_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 zarz_010_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobie

 zarz_012_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonoania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_013_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_014_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_015_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania w celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla

 zarz_016_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Dobiegniewie

 zarz_017_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz przetargów nieruchomości

 zarz_018_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK

 zarz_019_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 111/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gmin

 zarz_020_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_021_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Dobiegniew położonych na terenie gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżaw

 zarz_022_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok

 zarz_025_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na

 zarz_040_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad S

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-02-2019 10:20 przez
czytany: 251

Rejestr zmian