Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748991
16-09-2008 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku
 

 zarz_001_2008.pdf      Zarządzenie nr 1/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_002_2008.pdf      Zarządzenie nr 2/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_003_2008.pdf      Zarządzenie nr 3/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 Stycznia 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_004_2008.pdf      Zarządzenie nr 4/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_005_2008.pdf      Zarządzenie nr 5/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 Stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_006_2008.pdf      Zarządzenie nr 6/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 Stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_007_2008.pdf      Zarządzenie nr 7/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_008_2008.pdf      Zarządzenie nr 8/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_009_2008.pdf      Zarządzenie nr 9/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_010_2008.pdf      Zarządzenie nr 10/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_011_2008.pdf      Zarządzenie nr 11/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_012_2008.pdf      Zarządzenie nr 12/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_013_2008.pdf      Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_014_2008.pdf      Zarządzenie nr 14/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_015_2008.pdf      Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_016_2008.pdf      Zarządzenie nr 16/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_017_2008.pdf      Zarządzenie nr 17/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_018_2008.pdf      Zarządzenie nr 18/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej w Dobiegniewie

 zarz_019_2008.pdf      Zarządzenie nr 19/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_020_2008.pdf      Zarządzenie nr 20/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_021_2008.pdf      Zarządzenie nr 21/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_022_2008.pdf      Zarządzenie nr 22/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_023_2008.pdf      Zarządzenie nr 23/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_024_2008.pdf      Zarządzenie nr 24/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dobiegniewie sprawozdania za 2007 rok

 zarz_025a_2008.pdf      Zarządzenie nr 25a/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_025_2008.pdf      Zarządzenie nr 25/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_026_2008.pdf      Zarządzenie nr 26/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_027_2008.pdf      Zarządzenie nr 27/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_028_2008.pdf      Zarządzenie nr 28/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu

 zarz_029_2008.pdf      Zarządzenie nr 29/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_030_2008.pdf      Zarządzenie nr 30/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_031_2008.pdf      Zarządzenie nr 31/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_032_2008.pdf      Zarządzenie nr 32/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_033_2008.pdf      Zarządzenie nr 33/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw koordynacji działań w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

 zarz_034_2008.pdf      Zarządzenie nr 34/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej w Dobiegniewie

 zarz_035_2008.pdf      Zarządzenie nr 35/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_036_2008.pdf      Zarządzenie nr 36/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu neruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_037_2008.pdf      Zarządzenie nr 37/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_038_2008.pdf      Zarządzenie nr 38/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_039_2008.pdf      Zarządzenie nr 39/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2008 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_040_2008.pdf      Zarządzenie nr 40/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_041_2008.pdf      Zarządzenie nr 41/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_042_2008.pdf      Zarządzenie nr 42/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 maja 2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokal mieszkalny w Osieku na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej

 zarz_043_2008.pdf      Zarządzenie nr 43/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_044_2008.pdf      Zarządzenie nr 44/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_045_2008.pdf      Zarządzenie nr 45/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2008 rou w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_046_2008.pdf      Zarządenie nr 46/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 zarz_047_2008.pdf      Zarządenie nr 47/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_048_2008.pdf      Zarządzenie nr 48/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_049_2008.pdf      Zarządzenie nr 49/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_050_2008.pdf      Zarządznie nr 50/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_051_2008.pdf      Zarządzenie nr 51/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_052_2008.pdf      Zarządzenie nr 52/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu

 zarz_053_2008.pdf      Zarządzenie nr 53/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

 zarz_054_2008.pdf      Zarządzenie nr 54/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_055_2008.pdf      Zarządzenie nr 55/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_056_2008.pdf      Zarządzenie nr 56/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_057_2008.pdf      Zarządzenie nr 57/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_058_2008.pdf      Zarządzenie nr 58/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_059_2008.pdf      Zarządzenie nr 59/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_060_2008.pdf      Zarządzenie nr 60/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_061_2008.pdf      Zarządzenie nr 61/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_062_2008.pdf      Zarządzenie nr 62/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_063_2008.pdf      Zarządzenie nr 63/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_064_2008.pdf      Zarządzenie nr 64/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_065_2008.pdf      Zarządzenie nr 65/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dobiegniewie przy ulicy Mickiewicza 1/A na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej

 zarz_066_2008.pdf      Zarządzenie nr 66/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_067_2008.pdf      Zarządzenie nr 67/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_068_2008.pdf      Zarządzenie nr 68/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_069_2008.pdf      Zarządzenie nr 69/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_070_2008.pdf      Zarządzenie nr 70/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lipca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_071_2008.pdf      Zarządzenie nr 71/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_072_2008.pdf      Zarządzenie nr 72/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_073_2008.pdf      Zarządzenie nr 73/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_074_2008.pdf      Zarządzenie nr 74/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_075_2008.pdf      Zarządzenie nr 75/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_076_2008.pdf      Zarządzenie nr 76/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_077_2008.pdf      Zarządzenie nr 77/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_078_2008.pdf      Zarządzenie nr 78/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_079_2008.pdf      Zarządzenie nr 79/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 sierpnia 2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

 zarz_080_2008.pdf      Zarządzenie nr 80/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_081_2008.pdf      Zarządzenie nr 81/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_082_2008.pdf      Zarządzenie nr 82/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_083_2008.pdf      Zarządzenie nr 83/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 września 2008 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 rok

 zarz_084_2008.pdf      Zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_085_2008.pdf      Zarządzenie nr 85/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_086_2008.pdf      Zarządzenie nr 86/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 września 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_087_2008.pdf      Zarządzenie nr 87/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_088_2008.pdf      Zarządzenie nr 88/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_089_2008.pdf      Zarządzenie nr 89/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_090_2008.pdf      Zarządzenie nr 90/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_091_2008.pdf      Zarządzenie nr 91/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_092_2008.pdf      Zarządzenie nr 92/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_093_2008.pdf      Zarządzenie nr 93/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_094_2008.pdf      Zarządzenie nr 94/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ługi

 zarz_095_2008.pdf      Zarządzenie nr 95/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_096_2008.pdf      Zarządzenie nr 96/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_097_2008.pdf      Zarządzenie nr 97/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_098_2008.pdf      Zarządzenie r 98/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_099_2008.pdf      Zarządzenie nr 99/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_100_2008.pdf      Zarządzenie nr 100/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_101_2008.pdf      Zarządzenie nr 101/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_102_2008.pdf      Zarządzenie nr 102/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_103_2008.pdf      Zarządzenie nr 103/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_104_2008.pdf      Zarządzenie nr 104/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_105_2008.pdf      Zarządzenie nr 105/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_106_2008.pdf      Zarządzenie nr 106/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 pazdziernika w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego

 zarz_107_2008.pdf      Zarządzenie nr 107/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 pazdziernika 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_108_2008.pdf      Zarządzenie nr 108/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_109_2008.pdf      Zarządzenie nr 109/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_110_2008.pdf      Zarządzenie nr 110/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_111_2008.pdf      Zarządzenie nr 111/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_112_2008.pdf      Zarządzenie nr 112/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_113_2008.pdf      Zarządzenie nr 113/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_114_2008.pdf      Zarządzenie nr 114/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju nr 3/2 na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej

 zarz_115_2008.pdf      Zarządzenie nr 115/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_116_2008.pdf      Zarządzenie nr 116/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_117_2008.pdf      Zarządzenie nr 117/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_118_2008.pdf      Zarządzenie nr 118/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_119_2008.pdf      Zarządzenie nr 119/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_120_2008.pdf      Zarządzenie nr 120/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_121_2008.pdf      Zarządzenie nr 121/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_122_2008.pdf      Zarządzenie nr 122/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_123_2008.pdf      Zarządzenie nr 123/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

 zarz_124_2008.pdf      Zarządzenie nr 124/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_125_2008.pdf      Zarządzenie nr 125/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_126_2008.pdf      Zarządzenie nr 126/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_127_2008.pdf      Zarządzenie nr 127/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_128_2008.pdf      Zarządzenie nr 128/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie

 zarz_129_2008.pdf      Zarządzenie nr 129/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

 zarz_130_2008.pdf      Zarządzenie nr 130/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie

 zarz_131_2008.pdf      Zarządzenie nr 131/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_132_2008.pdf      Zarządzenie nr 132/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_133_2008.pdf      Zarządzenie nr 133/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_134_2008.pdf      Zarządzenie nr 134/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_135_2008.pdf      Zarządzenie nr 135/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_136_2008.pdf      Zarządzenie nr 136/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_137_2008.pdf      Zarządzenie nr 137/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_138_2008.pdf      Zarządzenie nr 138/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobiegniew w II poł.2008 r.

 zarz_139_2008.pdf      Zarządzenie nr 139/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_140_2008.pdf      Zarządzenie nr 140/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_141_2008.pdf      Zarządzenie nr 141/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmianw budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_142_2008.pdf      Zarządzenie nr 142/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_143_2008.pdf      Zarządzenie nr 143/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_144_2008.pdf      Zarządzenie nr 144/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_145_2008.pdf      Zarządzenie nr 145/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_146_2008.pdf      Zarządzenie nr 146/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_147_2008.pdf      Zarządzenie nr 147/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_148_2008.pdf      Zarządzenie nr 148/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_149_2008.pdf      Zarządzenie nr 149/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_150_2008.pdf      Zarządzenie nr 150/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_151_2008.pdf      Zarządzenie nr 151/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_152_2008.pdf      Zarządzenie nr 152/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_153_2008.pdf      Zarządzenie nr 153/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dobiegniewieautor:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 06-01-2010 14:43 przez
czytany: 3600  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www