Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748989
01-07-2011 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku
 

 zarz_001_2011.pdf      Zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_002_2011.pdf      Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_003_2011.pdf      Zarządzenie nr 3/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2011.pdf      Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 37/2010 w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_005_2011.pdf      Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2011.pdf      Zarządzenie nr 6/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2011.pdf      Zarządzenie nr 7/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_008_2011.pdf      Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2011.pdf      Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2011.pdf      Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2011.pdf      Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_012_2011.pdf      Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2011.pdf      Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_014_2011.pdf      Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie miasta Dobiegniewa

 zarz_015_2011.pdf      Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_016_2011.pdf      Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwołania zebrania w celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla

 zarz_017a_2011.pdf      Zarządzenie nr 17a/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia 'LGD Działaj z Nami'

 zarz_017_2011.pdf      Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_018_2011.pdf      Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_019_2011.pdf      Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2011.pdf      Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_021_2011.pdf      Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2011.pdf      Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_023_2011.pdf      Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2011.pdf      Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2011.pdf      Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_026_2011.pdf      Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_027_2011.pdf      Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2011.pdf      Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_029_2011.pdf      Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_030_2011.pdf      Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_031_2011.pdf      Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

 zarz_032_2011.pdf      Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_033_2011.pdf      Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2011.pdf      Zarządzenie nr 34/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_035_2011.pdf      Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2011.pdf      Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_037_2011.pdf      Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2011.pdf      Zarządzenie nr 38/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_039_2011.pdf      Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie uchylenia treści & 3 Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Dobiegniewa

 zarz_040_2011.pdf      Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_041_2011.pdf      Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2011.pdf      Zarządzenie nr 42/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_043_2011.pdf      Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_044_2011.pdf      Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_045_2011.pdf      Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2011.pdf      Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_047_2011.pdf      Zarządzenie nr 47/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków w Dobiegniewie oraz Szkoły Podstawowej w Radęcinie 72

 zarz_048_2011.pdf      Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_049_2011.pdf      Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_050_2011.pdf      Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2011.pdf      Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_052_2011.pdf      Zarządzenie nr 52/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_053_2011.pdf      Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków

 zarz_054_2011.pdf      Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_055_2011.pdf      Zarządzenie nr 55/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_056_2011.pdf      Zarządzenie nr 56/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_057_2011.pdf      Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2011.pdf      Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_059_2011.pdf      Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_060_2011.pdf      Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2011.pdf      Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_062_2011.pdf      Zarządzenie nr 62/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_063_2011.pdf      Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie

 zarz_064_2011.pdf      Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_065_2011.pdf      Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_066_2011.pdf      Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2011.pdf      Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 17A/2011 Burmistrza Dobiegniew z dnia 25 lutego 2011 r. o udzielenie poręczenia dla Stowarzyszenia 'LGD Działaj z Nami'

 zarz_068a_2011.pdf      Zarządzenie nr 68a/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok

 zarz_068_2011.pdf      Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół ul. Poznańska 5 w Dobiegniewie

 zarz_069_2011.pdf      Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_070_2011.pdf      Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_071_2011.pdf      Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_072_2011.pdf      Zarządzenie nr 72/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2011.pdf      Zarządzenie nr 73/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_074_2011.pdf      Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2011.pdf      Zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_076_2011.pdf      Zarządzenie nr 76/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2011.pdf      Zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_201.pdf      Zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_079_2011.pdf      Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2011.pdf      Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_081_2011.pdf      Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_082_2011.pdf      Zarządzenie nr 82/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie

 zarz_083_2011.pdf      Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska 5

 zarz_084_2011.pdf      Zarządzenie nr 84/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2011.pdf      Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radęcinie

 zarz_086_2011.pdf      Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_087_2011.pdf      Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_088_2011.pdf      Zarządzenie nr 88/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_089_2011.pdf      Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_090_2011.pdf      Zarządzenie nr 90/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_091_2011.pdf      Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobiegniewie

 zarz_092_2011.pdf      Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 zarz_093_2011.pdf      Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2011.pdf      Zarządzenie nr 94/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_095_2011.pdf      Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_096_2011.pdf      Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_097_2011.pdf      Zarządzenie nr 97/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2011.pdf      Zarządzenie nr 98/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_099_2011.pdf      Zarządzenie nr 99/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2011.pdf      Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_101_2011.pdf      Zarządzenie nr 101/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_102_2011.pdf      Zarządzenie nr 102/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2011 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_103_2011.pdf      Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104a_2011.pdf      Zarządzenie nr 104a/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2011.pdf      Zarządzenie nr 104/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_105_2011.pdf      Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Mierzęcinie

 zarz_106_2011.pdf      Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_107_2011.pdf      Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_108_2011.pdf      Zarządzenie nr 108/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2011.pdf      Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2011.pdf      Zarządzenie nr 110/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_111_2011.pdf      Zarządzenie nr 111/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najemcy

 zarz_112_2011.pdf      Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_113_2011.pdf      Zarządzenie nr 113/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2011.pdf      Zarządzenie nr 114/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_115_2011.pdf      Zarządzenie nr 115/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_116_2011.pdf      Zarządzenie nr 116/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 37/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gm

 zarz_117_2011.pdf      Zarządzenie nr 117/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2011.pdf      Zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_119_2011.pdf      Zarządzenie nr 119/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2011.pdf      Zarządzenie nr 120/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_121_2011.pdf      Zarządzenie nr 121/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_122_2011.pdf      Zarządzenie nr 122/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_123_2011.pdf      Zarządzenie nr 123/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego od 14.11.2011

 zarz_124_2011.pdf      Zarządzenie nr 124/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_125_2011.pdf      Zarządzenie nr 125/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2011.pdf      Zarządzenie nr 126/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_127_2011.pdf      Zarządzenie nr 127/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_128_2011.pdf      Zarządzenie nr 128/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_129_2011.pdf      Zarządzenie nr 129/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_130_2011.pdf      Zarządzenie nr 130/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_131_2011.pdf      Zarządzenie nr 131/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_132_2011.pdf      Zarządzenie nr 132/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_133_2011.pdf      Zarządzenie nr 133/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_134_2011.pdf      Zarządzenie nr 134/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_135_2011.pdf      Zarządzenie nr 135/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_136_2011.pdf      Zarządzenie nr 136/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_137_2011.pdf      Zarządzenie nr 137/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_138_2011.pdf      Zarządzenie nr 138/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_139_2011.pdf      Zarządzenie nr 139/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_140_2011.pdf      Zarządzenie nr 140/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_141_2011.pdf      Zarządzenie nr 141/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecieautor:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 01-07-2011 13:06 przez
czytany: 2638  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www