Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1752925
14-03-2013 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku
 

 zarz_001_2012.pdf      Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika ośrodka Pomocy Społecznej obniżenia ceny w Dobiegniewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych spr

 zarz_002_2012.pdf      Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_003_2012.pdf      Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2012.pdf      Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 37/2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej w Dobiegniewie przy ulicy Konopnickiej

 zarz_005_2012.pdf      Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2012.pdf      Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2012.pdf      Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_008_2012.pdf      Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2012.pdf      Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_010_2012.pdf      Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2012.pdf      Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej do dzierżawy

 zarz_012_2012.pdf      Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_013_2012.pdf      Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Radęcin

 zarz_014_2012.pdf      Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 zarz_015_2012.pdf      Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2012.pdf      Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2012.pdf      Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie

 zarz_018_2012.pdf      Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_019_2012.pdf      Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2012.pdf      Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Do

 zarz_021_2012.pdf      Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2012.pdf      Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2012.pdf      Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_024_2012.pdf      Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2012.pdf      Zarządzenie nr 25/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_026_2012.pdf      Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_027_2012.pdf      Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_028_2012.pdf      Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_029_2012.pdf      Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie określenia założeń do sporządzenia arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dobiegniew na rok szkolny 2012/2013 oraz procedury ich zatwierdzania

 zarz_030_2012.pdf      Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2012.pdf      Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego od 28.03.2012 r.

 zarz_032_2012.pdf      Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_033_2012.pdf      Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2012.pdf      Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/2011 r. Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2011 r.

 zarz_035_2012.pdf      Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_036_2012.pdf      Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_037_2012.pdf      Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2012.pdf      Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_039_2012.pdf      Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_040_2012.pdf      Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_041_2012.pdf      Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_042_2012.pdf      Zarządzenie nr 42/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_043_2012.pdf      Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_044_2012.pdf      Zarządzenie nr 44/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_045_2012.pdf      Zarządzenie nr 45/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2012.pdf      Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_047_2012.pdf      Zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_048_2012.pdf      Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_049_2012.pdf      Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do spółdzielni socjalnej z udziałem Gminy Dobiegniew

 zarz_050_2012.pdf      Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2012.pdf      Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_052_2012.pdf      Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_053_2012.pdf      Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2012.pdf      Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_055_2012.pdf      Zarządzenie nr 55/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_056_2012.pdf      Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_057_2012.pdf      Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2012.pdf      Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_059_2012.pdf      Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobiegniew

 zarz_060_2012.pdf      Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2012.pdf      Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew

 zarz_062_2012.pdf      Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_063_2012.pdf      Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_064_2012.pdf      Zarządzenie nr 64/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_065_2012.pdf      Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ?Woldenberczyków , ul. Gdańska 8 w Dobiegniewie

 zarz_066_2012.pdf      Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2012.pdf      Zarządzenie nr 67/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_068_2012.pdf      Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_069_2012.pdf      Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_070_2012.pdf      Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu publicznego na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.:?Zaprojektowanie i budowa szkolnego

 zarz_071_2012.pdf      Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_072_2012.pdf      Zarządzenie nr 72/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2012.pdf      Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_074_2012.pdf      Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków , u

 zarz_075_2012.pdf      Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_076_2012.pdf      Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem złożonej z pominięciem otwartego konkursu w trybie art. 19a ustawy o działalności

 zarz_077_2012.pdf      Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_2012.pdf      Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_079_2012.pdf      Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_080_2012.pdf      Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_081_2012.pdf      Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2012.pdf      Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_083_2012.pdf      Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2012.pdf      Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2012.pdf      Zarządzenie nr 85/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_2012.pdf      Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_087_2012.pdf      Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_088_2012.pdf      Zarządzenie nr 88/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_089_2012.pdf      Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_090_2012.pdf      Zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_091_2012.pdf      Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2012.pdf      Zarządzenie nr 92/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie

 zarz_093_2012.pdf      Zarządzenie nr 93/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2012.pdf      Zarządzenie nr 94/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_095_2012.pdf      Zarządzenie nr 95/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. ? ?Wyprawka szkolna?

 zarz_096_2012.pdf      Zarządzenie nr 96/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_097_2012.pdf      Zarządzenie nr 97/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2012.pdf      Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedur przekazywania rzeczowych składników majątkowych i dokumentacji finansowo-księgowej w przypadku przekształcenia lub zmiany kierownika placówki oświat

 zarz_099_2012.pdf      Zarządzenie nr 99/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2012.pdf      Zarządzenie nr 100/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_101_2012.pdf      Zarządzenie nr 101/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_102_2012.pdf      Zarządzenie nr 102/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_103_2012.pdf      Zarządzenie nr 103/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2012.pdf      Zarządzenie nr 104/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2012.pdf      Zarządzenie nr 105/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2012.pdf      Zarządzenie nr 106/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_107_2012.pdf      Zarządzenie nr 107/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2012 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok

 zarz_108_2012.pdf      Zarządzenie nr 108/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2012.pdf      Zarządzenie nr 109/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_110_2012.pdf      Zarządzenie nr 110/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_111_2012.pdf      Zarządzenie nr 111/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najemców

 zarz_112_2012.pdf      Zarządzenie nr 112/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_113_2012.pdf      Zarządzenie nr 113/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_114_2012.pdf      Zarządzenie nr 114/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_115_2012.pdf      Zarządzenie nr 115/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2012.pdf      Zarządzenie nr 116/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu publicznego na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Zakup, dostawa pomocy i materiałów

 zarz_117_2012.pdf      Zarządzenie nr 117/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2012.pdf      Zarządzenie nr 118/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2012 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_119_2012.pdf      Zarządzenie nr 119/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2012.pdf      Zarządzenie nr 120/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_121_2012.pdf      Zarządzenie nr 121/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2012 Burmistrza Dobiegniewa Nr 59/2012 z dnia 30.05.2012 roku

 zarz_122_2012.pdf      Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_123_2012.pdf      Zarządzenie nr 123/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_124_2012.pdf      Zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_125_2012.pdf      Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2012.pdf      Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_127_2012.pdf      Zarządzenie nr 127/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_128_2012.pdf      Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_129_2012.pdf      Zarządzenie nr 129/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_130_2012.pdf      Zarządzenie nr 130/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości niezabudowanej do dzierżawy

 zarz_131_2012.pdf      Zarządzenie nr 131/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_132_2012.pdf      Zarządzenie nr 132/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_133_2012.pdf      Zarządzenie nr 133/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_134_2012.pdf      Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości

 zarz_135_2012.pdf      Zarządzenie nr 135/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_136_2012.pdf      Zarządzenie nr 136/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_137_2012.pdf      Zarządzenie nr 137/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_138_2012.pdf      Zarządzenie nr 138/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_139_2012.pdf      Zarządzenie nr 139/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_140_2012.pdf      Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_141_2012.pdf      Zarządzenie nr 141/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_142_2012.pdf      Zarządzenie nr 142/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_143_2012.pdf      Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_144_2012.pdf      Zarządzenie nr 144/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_145_2012.pdf      Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_146_2012.pdf      Zarządzenie nr 146/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_147_2012.pdf      Zarządzenie nr 147/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_148_2012.pdf      Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_149_2012.pdf      Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_150_2012.pdf      Zarządzenie nr 150/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie obniżenia miesięcznej stawki czynszowej dzierżawy lokalu użytkowego w Dobiegniewie przy ulicy Gdańskiej 33/3

 zarz_151_2012.pdf      Zarządzenie nr 151/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_152_2012.pdf      Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_153_2012.pdf      Zarządzenie nr 153/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_154_2012.pdf      Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny na rzecz najemcy

 zarz_155_2012.pdf      Zarządzenie nr 155/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy

 zarz_156_2012.pdf      Zarządzenie nr 156/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_157_2012.pdf      Zarządzenie nr 157/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_158_2012.pdf      Zarządzenie nr 158/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_159_2012.pdf      Zarządzenie nr 159/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_160_2012.pdf      Zarządzenie nr 160/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_161_2012.pdf      Zarządzenie nr 161/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_162_2012.pdf      Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 121/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08.10.2012 rokuautor:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 23-05-2013 10:06 przez
czytany: 1424  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www