Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748992
05-07-2013 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku
 

 zarz_001_2013.pdf      Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_002_2013.pdf      Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_003_2013.pdf      Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2013.pdf      Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_005_2013.pdf      Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_006_2013.pdf      Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2013.pdf      Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_008_2013.pdf      Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2013.pdf      Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_010_2013.pdf      Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_011_2013.pdf      Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 zarz_012_2013.pdf      Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2013.pdf      Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 EURO w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach POIŚ 2007-2013

 zarz_014_2013.pdf      Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_015_2013.pdf      Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_016_2013.pdf      Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie posłowania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Gminę Dobiegniew

 zarz_017_2013.pdf      Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_018_2013.pdf      Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Grąsy

 zarz_019_2013.pdf      Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_020_2013.pdf      Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 zarz_021_2013.pdf      Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2013.pdf      Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2013.pdf      Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_024_2013.pdf      Zarządzenie nr 24/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2013.pdf      Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_026_2013.pdf      Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_027_2013.pdf      Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2013.pdf      Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_029_2013.pdf      Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2013.pdf      Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2013.pdf      Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2013.pdf      Zarządzenie nr 32/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Słowin

 zarz_033_2013.pdf      Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2013.pdf      Zarządzenie nr 34/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_035_2013.pdf      Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2013.pdf      Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_037_2013.pdf      Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_038_2013.pdf      Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_039_2013.pdf      Zarządzenie nr 39/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_040_2013.pdf      Zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_041_2013.pdf      Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie

 zarz_042_2013.pdf      Zarządzenie nr 42/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wol

 zarz_043_2013.pdf      Zarządzenie nr 43/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_044_2013.pdf      Zarządzenie nr 44/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_045_2013.pdf      Zarządzenie nr 45/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiące własność Gminy Dobiegniew

 zarz_046_2013.pdf      Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_047_2013.pdf      Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_048_2013.pdf      Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_049_2013.pdf      Zarządzenie nr 49/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_050_2013.pdf      Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2013.pdf      Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_052_2013.pdf      Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_053_2013.pdf      Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_054_2013.pdf      Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_055_2013.pdf      Zarządzenie nr 55/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_056_2013.pdf      Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_057_2013.pdf      Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2013.pdf      Zarządzenie nr 58/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_059_2013.pdf      Zarządzenie nr 59/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_060_2013.pdf      Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_061_2013.pdf      Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_062_2013.pdf      Zarządzenie nr 62/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_063_2013.pdf      Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_064_2013.pdf      Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_065_2013.pdf      Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_066_2013.pdf      Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_067_2013.pdf      Zarządzenie nr 67/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_068_2013.pdf      Zarządzenie nr 68/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_069_2013.pdf      Zarządzenie nr 69/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2013.pdf      Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna"

 zarz_071_2013.pdf      Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_072_2013.pdf      Zarządzenie nr 72/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_073_2013.pdf      Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_074_2013.pdf      Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy Zorza Rolewice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publiczneg

 zarz_075_2013.pdf      Zarządzenie nr 75/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_076_2013.pdf      Zarządzenie nr 76/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_077_2013.pdf      Zarządzenie nr 77/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zwodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_078_2013.pdf      Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zwodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_079_2013.pdf      Zarządzenie nr 79/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2013.pdf      Zarządzenie nr 80/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_081_2013.pdf      Zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2013.pdf      Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_083_2013.pdf      Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2013.pdf      Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2013.pdf      Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2013 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok

 zarz_086_2013.pdf      Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca ich zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiąz

 zarz_087_2013.pdf      Zarządzenie nr 87/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2013 roku w sprawie przekazanie w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dobiegniew

 zarz_088_2013.pdf      Zarządzenie nr 88/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_089_2013.pdf      Zarządzenie nr 89/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ogłoszena do sprzdaży nieruchomości niezabudowane

 zarz_090_2013.pdf      Zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_091_2013.pdf      Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2013.pdf      Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_093_2013.pdf      Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2013.pdf      Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_095_2013.pdf      Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_095_2013_a.pdf      Zarządzenie nr 95a/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_096_2013.pdf      Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 października 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_097_2013.pdf      Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 października 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_098_2013.pdf      Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_099_2013.pdf      Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2013.pdf      Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 października 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_101_2013.pdf      Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2013.pdf      Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_103_2013.pdf      Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi

 zarz_104_2013.pdf      Zarządzenie nr 104/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_105_2013.pdf      Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2013.pdf      Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_107_2013.pdf      Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_108_2013.pdf      Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_109_2013.pdf      Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_110_2013.pdf      Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_111_2013.pdf      Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzstania gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_112_2013.pdf      Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_113_2013.pdf      Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_114_2013.pdf      Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_115_2013.pdf      Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_116_2013.pdf      Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_117_2013.pdf      Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2013.pdf      Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_119_2013.pdf      Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny na rzecz najemcy

 zarz_120_2013.pdf      Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie użyczenia autobusu szkolnego

 zarz_121_2013.pdf      Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie użyczenia autobusu szkolnego

 zarz_122_2013.pdf      Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_123_2013.pdf      Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_124_2013.pdf      Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_125_2013.pdf      Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

 zarz_126_2013.pdf      Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_127_2013.pdf      Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_128_2013.pdf      Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_129_2013.pdf      Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2013 r.w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_130_2013.pdf      Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_131_2013.pdf      Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_132_2013.pdf      Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie podania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_133_2013.pdf      Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_134_2013.pdf      Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_135_2013.pdf      Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania w uzyczenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Dobiegniew

 zarz_136_2013.pdf      Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_137_2013.pdf      Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_138_2013.pdf      Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_139_2013.pdf      Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowanąautor:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 1462  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www