Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748986
22-01-2014 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku
 

 zarz_001_2014.pdf      Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie na 2014 rok

 zarz_002_2014.pdf      Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_003_2014.pdf      Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_004_2014.pdf      Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_005_2014.pdf      Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części nezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_006_2014.pdf      Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany budżetu

 zarz_007_2014.pdf      Zarządzenie nr7/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 stycznia 2014 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najemcy

 zarz_008_2014.pdf      Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2014.pdf      Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2014.pdf      Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedązy nieruchomości niezabudowanych

 zarz_011_2014.pdf      Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_012_2014.pdf      Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2014.pdf      Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną

 zarz_014_2014.pdf      Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy dobiegniew z zakresuy upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 zarz_015_2014.pdf      Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2014 w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2014.pdf      Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2014.pdf      Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżetu

 zarz_018_2014.pdf      Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_019_2014.pdf      Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2014.pdf      Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

 zarz_021_2014.pdf      Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2014.pdf      Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2014.pdf      Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 marca 2014 rokuw sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2014.pdf      Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2014.pdf      Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2014 rok

 zarz_026_2014.pdf      Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przyznanaia podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 zarz_027_2014.pdf      Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki na rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach Gminy Dobiegniew, w miejsowości Słowin

 zarz_028_2014.pdf      Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_029_2014.pdf      Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2014.pdf      Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2014.pdf      Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2014.pdf      Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2014 rok

 zarz_033_2014.pdf      Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiegniewie przy ul. Leśnej

 zarz_034_2014.pdf      Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatkó strukturalnych ..

 zarz_035_2014.pdf      Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2014.pdf      Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udzielenie zgody na realizację infrastruktury technicznej na terenach nieruchomości ...

 zarz_037_2014.pdf      Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_038_2014.pdf      Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_039_2014.pdf      Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_040_2014.pdf      Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_041_2014.pdf      Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie:wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 zarz_042_2014.pdf      Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu części niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na 10 lat

 zarz_043_2014.pdf      Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu

 zarz_044_2014.pdf      Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_045_2014.pdf      Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_046_2014.pdf      Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_047_2014.pdf      Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_048_2014.pdf      Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2014 roku w prawie zmian w budżecie

 zarz_049_2014.pdf      Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_050_2014.pdf      Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_051_2014.pdf      Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_052_2014.pdf      Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_053_2014.pdf      Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2014.pdf      Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 02 czerwca 2014 roku w sparwie powołania składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie

 zarz_055_2014.pdf      Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 03 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budzecie

 zarz_056_2014.pdf      Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_057_2014.pdf      Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2014.pdf      Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 czerwca 2014 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

 zarz_059_2014.pdf      Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_060_2014.pdf      Zarządzenia Nr 60/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2014.pdf      Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_062_2014.pdf      Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 zarz_063_2014.pdf      Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_064_2014.pdf      Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pozytku publicznego i

 zarz_065_2014.pdf      Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2014 roku

 zarz_066_2014.pdf      Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do przyznawania Karty Dużej Rodziny

 zarz_067_2014.pdf      Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_068_2014.pdf      Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie niewykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_069_2014.pdf      Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2014.pdf      Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 73/2013 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie uchwalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_071_2014.pdf      Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok

 zarz_072_2014.pdf      Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do swiadczeń opieki zdrowotnej

 zarz_073_2014.pdf      Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_074_2014.pdf      Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2014.pdf      Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie ewidencji i sprawozdawczości dot. rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie, w zakresie realizacji projektu..

 zarz_076_2014.pdf      Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2014.pdf      Zarządzenia nr 77/2014 Burmistrza Dobiegiewa z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_2014.pdf      Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_079_2014.pdf      Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2014.pdf      Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania gminnej Komisji ds ustalania szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

 zarz_081_2014.pdf      Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2014.pdf      Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna

 zarz_083_2014.pdf      Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2004 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2004 r.

 zarz_084_2014.pdf      Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_085_2014.pdf      Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_2014.pdf      Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_087_2014.pdf      Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Dobiegnewa w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Woldenberczyków złożonej z pominięcim otwartego konkursu ofert

 zarz_088_2014.pdf      Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2014 rok

 zarz_089_2014.pdf      Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_090_2014.pdf      Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_091_2014.pdf      Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_092_2014.pdf      Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2014.pdf      Zarzadzenie nr 93/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego od dnia 12.09.2014 roku

 zarz_094_2014.pdf      Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przekazania środków trwałych dla PUK "Komunalni" Sp.zo.o w Dobiegniew

 zarz_095_2014.pdf      Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki ...

 zarz_096_2014.pdf      Zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_097_2014.pdf      Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2014.pdf      Zarządzenienr 98/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_099_2014.pdf      Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2014.pdf      Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

 zarz_101_2014.pdf      Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2014.pdf      Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2014.pdf      Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2014.pdf      Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2014.pdf      Zarządzenie nr 105/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2014.pdf      Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz mieszkańców

 zarz_107_2014.pdf      Zarządzenie nr 107/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia konultacji społecznych...

 zarz_108_2014.pdf      Zarządzenie nr 108/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2014.pdf      Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2014.pdf      Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_111_2014.pdf      Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_112_2014.pdf      Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 listopada 2014 w sprawie powołania składu Miejsko-Gminnnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 zarz_113_2014.pdf      Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2014 roku dotyczące zmiany w budżecie

 zarz_114_2014.pdf      Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_115_2014.pdf      Zarządzenie nr 115/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2014.pdf      Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_117_2014.pdf      Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2014.pdf      Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedazy nieruchomość zabudowaną

 zarz_119_2014.pdf      Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2014.pdf      Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_121_2014.pdf      Zarządzenie nr 121/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_122_2014.pdf      Zarządzenie nr 122/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze bezprzetargowej

 zarz_123_2014.pdf      Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_124_2014.pdf      Zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_125_2014.pdf      Zarządzenie nr 125/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2014.pdf      Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_128_2014.pdf      Zarządzenie nr 128/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2014 rokuautor:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 22-01-2014 11:31 przez
czytany: 1784  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www