Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748993
14-01-2015 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku
      

 zarz_001_2015.pdf      Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_002_2015.pdf      Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_003_2015.pdf      Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2015.pdf      Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_005_2015.pdf      Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew

 zarz_006_2015.pdf      Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2015.pdf      Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_008_2015.pdf      Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2015.pdf      Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najmców

 zarz_010_2015.pdf      Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2015.pdf      Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_012_2015.pdf      Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegnie

 zarz_013_2015.pdf      Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_014_2015.pdf      Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_015_2015.pdf      Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zwołania zebrania w celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla

 zarz_016_2015.pdf      Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Zespołowi Ekonomiczno -Administracyjnemu Oświaty w Dobiegniewie

 zarz_017_2015.pdf      Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Ośrodkowi Opieki Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_018_2015.pdf      Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_019_2015.pdf      Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_020_2015.pdf      Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego

 zarz_021_2015.pdf      Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2015.pdf      Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2015.pdf      Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2015.pdf      Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2015.pdf      Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_026_2015.pdf      Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_027_2015.pdf      Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2015.pdf      Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_029_2015.pdf      Zarządzanie nr 29/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_030_2015.pdf      Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2015.pdf      Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku mieszkalnym 8 klatka B własność Gminy Dobiegniew przeznaczonego do sprzedaży z udziałem wynoszącym 836/10000 części nieruchom

 zarz_032_2015.pdf      Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mierzęcinie

 zarz_033_2015.pdf      Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2015.pdf      Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany budżetu

 zarz_035_2015.pdf      Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2015.pdf      Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_037_2015.pdf      Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Dobiegniewie

 zarz_038_2015.pdf      Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_039_2015.pdf      Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_040_2015.pdf      Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_041_2015.pdf      Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2015.pdf      Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Dobiegniewie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 3 wraz ze sprzed

 zarz_043_2015.pdf      Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Stare Osieczno nr 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej cz

 zarz_044_2015.pdf      Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9 w Dobiegniewie

 zarz_045_2015.pdf      Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_046_2015.pdf      Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Dobiegniew

 zarz_047_2015pdf.pdf      Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa nr 47/2015 w sprawie konkursu

 zarz_048_2015.pdf      Zarządzenie 48/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_049_2015.pdf      Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9 w Dobiegniewie

 zarz_050_2015.pdf      Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2015.pdf      Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_052_2015.pdf      Zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08.06.2015 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 9

 zarz_053_2015.pdf      Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2015.pdf      Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina i Dobiegniewie,ul.Mickiewicza 9 w Dobiegniewie

 zarz_055_2015.pdf      Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_056_2015.pdf      Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul.Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_057_2015.pdf      Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej na drodze przetargowej

 zarz_058_2015.pdf      Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_059_2015.pdf      Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_060_2015.pdf      Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul.Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_061_2015.pdf      Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_062_2015.pdf      Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_063_2015.pdf      Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_064_2015.pdf      Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_065_2015.pdf      Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.- "Wyprawka szkolna".

 zarz_066_2015.pdf      Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2015.pdf      Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok

 zarz_068_2015.pdf      Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowane

 zarz_069_2015.pdf      Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_070_2015.pdf      Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie

 zarz_071_2015.pdf      Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

 zarz_072_2015.pdf      Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2015.pdf      Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_074_2015.pdf      Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2015.pdf      Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania pozyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_076_2015.pdf      Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2015.pdf      Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_078_2015.pdf      Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_079_2015.pdf      Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_080_2015.pdf      Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_081_2015.pdf      zarządzenie zmieniające nr 81/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 zarz_082_2015.pdf      Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 zarz_083_2015.pdf      Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2015.pdf      Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i

 zarz_085_2015.pdf      Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 zarz_086_2015.pdf      Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_087_2015.pdf      Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_088_2015.pdf      Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_089_2015.pdf      Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Dobiegniewie

 zarz_090_2015.pdf      Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Dobiegniewie

 zarz_091_2015.pdf      Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2015.pdf      Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2015.pdf      Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2015.pdf      Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_095_2015.pdf      Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_096_2015.pdf      Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_097_2015.pdf      Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_098_2015.pdf      Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_099_2015.pdf      Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2015.pdf      Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_101_2015.pdf      Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2015.pdf      Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2015.pdf      Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_104_2015.pdf      Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_105_2015.pdf      Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_106_2015.pdf      Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_107_2015.pdf      Zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_108_2015.pdf      Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2015.pdf      Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

 zarz_110_2015.pdf      Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_111_2015.pdf      Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_112_2015.pdf      Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_113_2015.pdf      Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2015.pdf      Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_115_2015.pdf      Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2015.pdf      Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_117_2015.pdf      Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2015.pdf      Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia linii komunikacyjnych transportu zbiorowego użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_119_2015.pdf      Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2015.pdf      Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_121_2015.pdf      Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_122_2015.pdf      Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_123_2015.pdf      Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK "Komunalni" Sp. z o.o. w Dobiegniewie

 zarz_124_2015.pdf      Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_125_2015.pdf      Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2015.pdf      Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dobiegniewieautor:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 2061  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www