Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748984
Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku
 

 zarz_001_2007.pdf      Zarządzenie nr 1/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_002_2007.pdf      Zarządzenie nr 2/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_003_2007.pdf      Zarządzenie nr 3/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_005_2007.pdf      Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_006_2007.pdf      Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_007_2007.pdf      Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_008_2007.pdf      Zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_009_2007.pdf      Zarządzenie nr 9/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_010_2007.pdf      Zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_011_2007.pdf      Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_012_2007.pdf      Zarządzenie nr 12/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_013_2007.pdf      Zarządzenie nr 13/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie podwyższenia ceny wartości nieruchomości stanowiącej majątek komunalny gminy Dobiegniew

 zarz_014_2007.pdf      Zarządzenie nr 14/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie podwyższenia ceny wartości nieruchomości stanowiącej majątek komunalny gminy Dobiegniew

 zarz_015_2007.pdf      Zarządzenie nr 15/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_016_2007.pdf      Zarządzenie nr 16/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_017_2007.pdf      Zarządzenie nr 17/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dobiegniewie sprawozdania za 2006 rok

 zarz_018_2007.pdf      Zarządzenie nr 18/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_019_2007.pdf      Zarządzenie nr 19/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_020_2007.pdf      Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_021_2007.pdf      Zarządzenie nr 21/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Dobiegniew w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla

 zarz_022_2007.pdf      Zarządzenie nr 22/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_023_2007.pdf      Zarządzenie nr 23/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_024_2007.pdf      Zarządzenie nr 24/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_025_2007.pdf      Zarządzenie nr 25/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_026_2007.pdf      Zarządzenie nr 26/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_027_2007.pdf      Zarządzenie nr 27/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu

 zarz_028_2007.pdf      Zarządzenie nr 28/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości wspólnej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_030_2007.pdf      Zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_031_2007.pdf      Zarządzenie nr 31/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_032_2007.pdf      Zarządzenie nr 32/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_033_2007.pdf      Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_034_2007.pdf      Zarządzenie nr 34/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_035a_2007.pdf      Zarządzenie nr 35a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_035_2007.pdf      Zarządzenie nr 35/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_036_2007.pdf      Zarządzenie nr 36/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_037a_2007.pdf      Zarządzenie nr 37a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_037_2007.pdf      Zarządzenie nr 37/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 zarz_038_2007.pdf      Zarządzenie nr 38/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_039_2007.pdf      Zarządzenie nr 39/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_040_2007.pdf      Zarządzenie nr 40/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_041_2007.pdf      Zarządzenie nr 41/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_042_2007.pdf      Zarządzenie nr 42/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_043_2007.pdf      Zarządzenie nr 43/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_044_2007.pdf      Zarządzenie nr 44/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2007

 zarz_045_2007.pdf      Zarządzenie nr 45/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia ?regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkó

 zarz_046_2007.pdf      Zarządzenie nr 46/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_047a_2007.pdf      Zarządzenie nr 47a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_047_2007.pdf      Zarządzenie nr 47/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_048_2007.pdf      Zarządzenie nr 48/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_049_2007.pdf      Zarządzenie nr 49/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_050_2007.pdf      Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_051_2007.pdf      Zarządzenie nr 51/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_052_2007.pdf      Zarządzenie nr 52/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu

 zarz_053_2007.pdf      Zarządzenie nr 53/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_054_2007.pdf      Zarządzenie nr 54/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_055_2007.pdf      Zarządzenie nr 55/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_056_2007.pdf      Zarządzenie nr 56/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_057_2007.pdf      Zarządzenie nr 57/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_058_2007.pdf      Zarządzenie nr 58/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_059_2007.pdf      Zarządzenie nr 59/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_060_2007.pdf      Zarządzenie nr 60/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_061_2007.pdf      Zarządzenie nr 61/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_062_2007.pdf      Zarządzenie nr 62/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_063_2007.pdf      Zarządzenie nr 63/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_064_2007.pdf      Zarządzenie nr 64/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok

 zarz_065_2007.pdf      Zarządzenie nr 65/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_066_2007.pdf      Zarządzenie nr 66/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_067_2007.pdf      Zarządzenie nr 67/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_068_2007.pdf      Zarządzenie nr 68/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_069_2007.pdf      Zarządzenie nr 69/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_070_2007.pdf      Zarządzenie nr 70/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_071_2007.pdf      Zarządzenie nr 71/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_072_2007.pdf      Zarządzenie nr 72/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_073_2007.pdf      Zarządzenie nr 73/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przejęcia środków trwałych i wyposażenia hali sportowej na stan Urzędu Miejskiego

 zarz_074_2007.pdf      Zarządzenie nr 74/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_075_2007.pdf      Zarządzenie nr 75/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_076_2007.pdf      Zarządzenie nr 76/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_077_2007.pdf      Zarządzenie nr 77/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_078_2007.pdf      Zarządzenie nr 78/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_079_2007.pdf      Zarządzenie nr 79/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_080_2007.pdf      Zarządzenie nr 80/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_081_2007.pdf      Zarządzenie nr 81/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_082_2007.pdf      Zarządzenie nr 82/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_083_2007.pdf      Zarządzenie nr 83/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_084a_2007.pdf      Zarządzenie nr 84a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_084_2007.pdf      Zarządzenie nr 84/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_085_2007.pdf      Zarządzenie nr 85/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 października 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 zarz_086_2007.pdf      Zarządzenie nr 86/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

 zarz_087_2007.pdf      Zarządzenie nr 87/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_088_2007.pdf      Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_089_2007.pdf      Zarządzenie nr 89/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_090_2007.pdf      Zarządzenie nr 90/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_091_2007.pdf      Zarządzenie nr 91/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_092_2007.pdf      Zarządzenie nr 92/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_093_2007.pdf      Zarządzenie nr 93/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_094_2007.pdf      Zarządzenie nr 94/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_095_2007.pdf      Zarządzenie nr 95/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_096_2007.pdf      Zarządzenie nr 96/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_097_2007.pdf      Zarządzenie nr 97/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_098_2007.pdf      Zarządzenie nr 98/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_099_2007.pdf      Zarządzenie nr 99/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_100_2007.pdf      Zarządzenie nr 100/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_101_2007.pdf      Zarządzenie nr 101/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_102_2007.pdf      Zarządzenie nr 102/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_103_2007.pdf      Zarządzenie nr 103/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_104_2007.pdf      Zarządzenie nr 104/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_105_2007.pdf      Zarządzenie nr 105/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_106_2007.pdf      Zarządzenie nr 106/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_107_2007.pdf      Zarządzenie nr 107/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_108_2007.pdf      Zarządzenie nr 108/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_109_2007.pdf      Zarządzenie nr 109/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_110_2007.pdf      Zarządzenie nr 110/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_111_2007.pdf      Zarządzenie nr 111/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_112_2007.pdf      Zarządzenie nr 112/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_113_2007.pdf      Zarządzenie nr 113/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_114_2007.pdf      Zarządzenie nr 114/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_115_2007.pdf      Zarządzenie nr 115/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_116_2007.pdf      Zarządzenie nr 116/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_117_2007.pdf      Zarządzenie nr 117/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_118_2007.pdf      Zarządzenie nr 118/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_119_2007.pdf      Zarządzenie nr 119/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_120_2007.pdf      Zarządzenie nr 120/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_121_2007.pdf      Zarządzenie nr 121/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_122_2007.pdf      Zarządzenie nr 122/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_123_2007.pdf      Zarządzenie nr 123/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_124_2007.pdf      Zarządzenie nr 124/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_125_2007.pdf      Zarządzenie nr 125/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_126_2007.pdf      Zarządzenie nr 126/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_127_2007.pdf      Zarządzenie nr 127/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_128_2007.pdf      Zarządzenie nr 128/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_129_2007.pdf      Zarządzenie nr 129/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_130_2007.pdf      Zarządzenie nr 130/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_131_2007.pdf      Zarządzenie nr 131/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_132_2007.pdf      Zarządzenie nr 132/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_133_2007.pdf      Zarządzenie nr 133/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_134_2007.pdf      Zarządzenie nr 134/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_135_2007.pdf      Zarządzenie nr 135/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_136_2007.pdf      Zarządzenie nr 136/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_137_2007.pdf      Zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_138_2007.pdf      Zarządzenie nr 138/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_139_2007.pdf      Zarządzenie nr 139/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)< Wróć  
czytany: 4446  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www