Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zarządzenia Burmistrza
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zarządzenia Burmistrza


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1752924
09-02-2016 00:00
Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku
 

 zarz_001_2016.pdf      Zarządzenie nr 1/16 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_002_2016.pdf      Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z zimowym utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Dobiegniewie

 zarz_003_2016.pdf      Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie oraz Muzeum Woldenberczyków

 zarz_004_2016.pdf      Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_005_2016.pdf      Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_006_2016.pdf      Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2016.pdf      Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_008_2016.pdf      Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

 zarz_009_2016.pdf      Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2016.pdf      Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Radęcinie

 zarz_011_2016.pdf      Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_012_2016.pdf      Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 zarz_013_2016.pdf      Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_014_2016.pdf      Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej

 zarz_015_2016.pdf      Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_016_2016.pdf      Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_017_2016.pdf      Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_018_2016.pdf      Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu n

 zarz_019_2016.pdf      Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2016.pdf      Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_021_2016.pdf      Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2016.pdf      Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2016.pdf      Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_024_2016.pdf      Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2016.pdf      Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew

 zarz_026_2016.pdf      Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew

 zarz_027_2016.pdf      Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Dobiegn

 zarz_028_2016.pdf      Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7B/9 położonego w miejscowości Kowalec obręb Radęcin

 zarz_029_2016.pdf      Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2016.pdf      Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_031_2016.pdf      Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2016.pdf      Zarządzenie nr 32.2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_033_2016.pdf      Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2016.pdf      Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_035_2016.pdf      Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2016.pdf      Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_037_2016.pdf      Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2016.pdf      Zarządzenie nr 38/16 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Niwy nr 2 wraz ze sprzedażą

 zarz_039_2016.pdf      Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_040_2016.pdf      Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_041_2016.pdf      Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2016.pdf      Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_043_2016.pdf      Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzie

 zarz_044_2016.pdf      Zarządzenie nr 44/16 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowan

 zarz_045_2016.pdf      Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2016.pdf      Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_047_2016.pdf      Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomościami

 zarz_048_2016.pdf      Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_049_2016.pdf      Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do zbadania legalności i stanu technicznego przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Mickiewicza 24 w Dobiegniewie

 zarz_050_2016.pdf      Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok

 zarz_051_2016.pdf      Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_052_2016.pdf      Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_053_2016.pdf      Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_054_2016.pdf      Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_055_2016.pdf      Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_056_2016.pdf      Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudo

 zarz_057_2016.pdf      Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2016.pdf      Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

 zarz_059_2016.pdf      Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej w miejscowości Kowalec 7B/9

 zarz_060_2016.pdf      Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2016.pdf      Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_062_2016.pdf      Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska 5

 zarz_063_2016.pdf      Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK KOMUNALNI Sp. z o.o. w Dobiegniewie

 zarz_064_2016.pdf      Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_065_2016.pdf      Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_066_2016.pdf      Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym w Dobiegniewie

 zarz_067_2016.pdf      Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie w zastępstwie

 zarz_068_2016.pdf      Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_069_2016.pdf      Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2016.pdf      Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK Komunalni Sp. z o.o. w Dobiegniewie

 zarz_071_2016.pdf      Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 zarz_072_2016.pdf      Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2016.pdf      Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_074_2016.pdf      Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym w Dobiegniewie

 zarz_075_2016.pdf      Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna

 zarz_076_2016.pdf      Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2016.pdf      Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_2016.pdf      Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_079_2016.pdf      Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2016.pdf      Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Radęcin

 zarz_081_2016.pdf      Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2016.pdf      Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_083_2016.pdf      Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2016.pdf      Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_085_2016.pdf      Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_2016.pdf      Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowane garażami w zabudowie szeregowej z uwzględnieniem pierszeństwa w nabyciu przysługującym najemcy

 zarz_087_2016.pdf      Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_088_2016.pdf      Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Radęcin

 zarz_089_2016.pdf      Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

 zarz_090_2016.pdf      Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji

 zarz_091_2016.pdf      Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2016.pdf      Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2016.pdf      Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dobiegniew

 zarz_094_2016.pdf      Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_095_2016.pdf      Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_096_2016.pdf      Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_097_2016.pdf      Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_098_2016.pdf      Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobiegniew

 zarz_099_2016.pdf      Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2016.pdf      Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_101_2016.pdf      Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2016.pdf      Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2016.pdf      Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2016.pdf      Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2016.pdf      Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2016.pdf      Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_107_2016.pdf      Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_108_2016.pdf      Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie

 zarz_109_2016.pdf      Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2016.pdf      Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_111_2016.pdf      Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_112_2016.pdf      Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_113_2016.pdf      Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2016.pdf      Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomościautor:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 1337  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2010 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2009 roku  więcej


Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku  więcej


Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2006 roku  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www