Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Ogłoszenia
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Ogłoszenia


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748941
27-01-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
        

 zal1_27_01_2015.pdf      Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert

 zal2_27_01_2015.pdf      Zarządzenie nr 5/2015

 zal3_27_01_2015.pdf      Regulamin pracy Komisji Konkursowejautor:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 27-01-2015 11:01 przez
czytany: 928  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Plan podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok  więcej


Plan podstawowej kwoty dotacji po nowelizacji ustawy o systemie oświaty   więcej


Obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - droga Chomętowo  więcej


Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa eksperckiego  więcej


Zapytanie ofertowe na dostawę rusztowania dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie  więcej


Zapytanie ofertowe dotyczące doradztwa eksperckiego  więcej


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych oraz rusztowania dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie  więcej


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż okien PCV w budynku Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie  więcej


Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta  więcej


Dofinansowanie dla Gminy na usuwanie azbestu  więcej


Protokół z procedury o udzielenie zamówienia dotyczącego opracowania diagnozy na potrzeby rewitalizacji  więcej


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania diagnozy na potrzeby rewitalizacji   więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu  więcej


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej  więcej


Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu  więcej


Ogłoszenie o otwartym naborze w celu wspólnej realizacji projektu  więcej


Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego  więcej


Informacja o uzyskanym dofinansowaniu do utylizacji odpadów azbestowych  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 9-10/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 66/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 26/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 63/2014   więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 11/2014   więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 28/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 23-25/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 46-57/2014   więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniew nr 39-45/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 29-45/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 12-18/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 19-22/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 3-8/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 65.2014 MS dotyczące rokowań po przetargach  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsy stanowiącej własność gminy Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 64.2014 MS   więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa 66.2014.MS  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 67/2014  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 65.2014 MS  więcej


Informacja Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 maja 2014 r.  więcej


Ogłoszenie nr 68/2014  więcej


Ogłoszenie nr 64/2014 Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie nr 28/2014 Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie nr 66/2014 Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie nr 1-2/2014 Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie nr 29-45/2014  więcej


Ogłoszenie nr 3-8/2014 Burmistrza Dobiegniewa   więcej


Ogłoszenie nr 39-45  więcej


Ogłoszenie nr 63/2014 Burmistrza Dobiegniewa dotyczące II przetargu ustnego nieograniczonego  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 67/2013  więcej


Ogłoszenie nr 26/2014 Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie nr 11/2014 Burmistrza Dobiegniewa   więcej


Ogłoszenie nr 46-57/2014  więcej


Ogłoszenie nr 9-10/2014 Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie nr 19-22/2014 Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku  więcej


Ogłoszenie nr 65 Burmistrza Dobiegniewa dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie miasta Dobiegniew stanowiącej własność gminy Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie nr 62.2013.MS Burmistrza Dobiegniewa dotyczące drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrebie ewidencyjnym OSIEK stanowiącej własność gminy Dobiegniew  więcej


Ogloszenie nr 64-2014 Burmistrza Dobiegniewa dotyczace I przetargu ustnego nieograniczonego na spryedaz nieruchomosci polozonej w obrebie ewidencyjnym Dobiegniew stanowiacej wlasnosc Gminy Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18.12.2013 r.  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 19-22/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 9-10/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 29-45/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 60-61/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 12-18/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza nr 3-8/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza nr 58-59/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza 23-25/2013  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  więcej


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dierżawę nieruchomości - Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul.Nowomłyńska  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Mickiewicza III  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Norwida  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Gdańska  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Mickiewicza  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Dembowskiego  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Radęcin  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Przemysłowa II  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Urszulanka  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Podstrefa  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Mickiewicza  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Dobiegniew nad jez. Wielgie  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Słonów  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Kolejowa  więcej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - nad jez. Radęcino  więcej


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego  więcej


Ogłoszenie o skierowaniu do konsultacji aktualizacji POŚ dla Miasta i Gminy Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DSP  więcej


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie.  więcej


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu studium  więcej


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  więcej


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu urządzenia lasu  więcej


Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia w drodze rokowań  więcej


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.  więcej


Ogłoszenie o mozliwosci złożenia wniosku dotyczącego inwestycji w pasie 100 m od lini brzegowej  więcej


Ogloszenie o skierowaniu do konsultacji społecznych programu usuwania azbestu  więcej


II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  więcej


II Przetarg Ustny Nieograniczony  więcej


I Przetarg Ustny Nieograniczony  więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla w sezonie 2011/2012  więcej


PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  więcej


Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią  więcej


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie  więcej


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ul. Gdańskiej  więcej


Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym w Gminie Dobiegniew przy ul.Przemysłowej  więcej


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Radęcin  więcej


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ul. Kolejowej  więcej


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ul .Mickiewicza  więcej


Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w odrębie ewidencyjnym Radęcin nad jeziorem Radęcino, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew  więcej


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew nad jeziorem Wielgie  więcej


Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew, położonej w Radęcinie   więcej


Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości przy ul. Dembowskiego 2 w Dobiegniewie do zbycia w drodze rokowań  więcej


Ogłoszenie o I przetargu, ustnym, nieograniczonym na sprzedaż Koparko- Spycharki "Białoruś"  więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wyłonienie dostawcy węgla w sezonie grzewczym 2010/2011  więcej


Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią  więcej


Podsumowanie dotyczące przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew  więcej


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12.08.2010 r.  więcej


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11.08.2010 r.  więcej


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko  więcej


Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 186/4 w obrębie Mierzęcin  więcej


Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu na świetlicę wraz z niezbędną przebudową i rozbudową   więcej


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko  więcej


Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22.03.2010 r.  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa   więcej


Protokół komisji przetargowej z dnia 20.11.2009 r.  więcej


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16.11.2009 r.  więcej

Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www