Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu - III kwartał 2007 r.

Data publikacji:

Kwartalna informacja
 
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
 
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.


 Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 
 


Wyszczególnienie
 


Plan po zmianach


Wykonanie


%

1

2

3

4

 
A/ DOCHODY
 


15.814.850,00


12.576.734,37


79,53

 
B/ WYDATKI
 


16.526.179,00


10.268.722,74


62,14

NADWYŻKA / /DEFICYT BUDŻETU (A-B)


-711.329


2.308.011,63


X

 Dobiegniew, dnia  29.10.2007 r.

Burmistrz Dobiegniewa
Leszek Stefan Waloch

czytany: 2887

Rejestr zmian